KRONIKA WYDARZEŃ ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

08 grudnia 2019 r. - Rozpoczęły się Rekolekcje Adwentowe.
Potrwają do wtorku 10.XII. Rekolekcje prowadzi ks. Jacek Stefański z parafii Wigry. Serdecznie zapraszamy. Jest to czas łaski dany od Boga dla naszej parafii.

24/25 grudnia 2019 r.- Boże Narodzenie
Jak co roku, wierni zgromadzili się w kościele by z kapłanami naszej parafi połamać się opłatkiem.
O północy odprawiona została uroczysta Pasterka, której przewodniczył ks. Wiesław Śliwczyński, proboszcz parafii.

12 stycznia 2020 r. - „Jasełka”
Po Mszy św. o godz. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach przedstawiły teatralną inscenizację narodzenia Chrystusa – „Jasełka”.


13 - 15 marca 2020 r. - Rekolekcje Wielkopostne.
W atmosferze, którą przejmująco oddaje wiersz – Kiedy krzyczą – rosyjskiego poety Czudakowa:

„Kiedy krzyczą:
„Człowiek za burtą”
transatlantyk, wielki jak dom
zatrzymuje się nagle
a człowieka
wyławiają za pomocą liny.

Kiedy jednak
za burtą znajdzie się dusza ludzka,
kiedy dławi się
z przerażenia
i rozpaczy
to nawet domownicy jego
zamiast się zatrzymać,
tym bardziej się oddalają.”

uczestniczyliśmy w tegorocznych Rekolekcjach Wielkanocnych, które prowadził ks. Adam Łosiewski z parafii na Wigrach. Rzeczywiście, wydaje się, że cały świat zatrzymał się na okrzyk – koronawirus – i wszyscy rzucili się do lin, by ratować siebie i innych zagrożonych. W przejmująco opustoszałym kościele ks. Adam głosił Słowo, które nie mogło dotrzeć do Tych, którzy tego, być może, najbardziej potrzebowali. Dziękujemy ks. Adamowi za trud głoszenia Słowa Bożego. Módlmy się, aby dobry Bóg sprawił, że Słowo to, niczym ziarnko gorczycy, jednak wzrośnie i uratuje dusze, które tego potrzebują.

16 marca 2020 r. 
Nasz kościół wzbogacił się o nowy witraż, I Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa.


05 kwietnia 2020 r. - Niedziela Palmowa
Tegoroczną Uroczystość Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej obchodziliśmy w warunkach ograniczeń prawnych związanych z zagrożeniem epidemicznym. W obchodzonym od wieków w Kościele katolickim Roku Liturgicznym Niedziela ta jest wspomnieniem uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jezusa witały tłumy, rzucając ścięte gałązki pod Jego stopy i śpiewając:

Hosanna!
Chwała Temu,
który przychodzi w imię Pana.W dzisiejszej Mszy Świętej tłumów nie było, tylko pięć osób, było poświęcenie palm, nie było jednak procesji z palmami. Nie mieliśmy więc sposobności zaśpiewać na rozpoczęcie Mszy Świętej – Hosanna – (Zbaw) choć i my, podobnie jak Izraelici, którzy szli wraz z Jezusem potrzebujemy Bożego działania, Bożego zbawienia.


TRIDUUM PASCHALNE - to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu liturgicznym. Wierni na całym świecie podczas Triduum Paschalnego przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
W tym roku uroczystości te przeżywane są w świątyniach w innej atmosferze. Kościoły opustoszałe. Ludzie rozproszeni po kościele. W uroczystościach uczestniczyły tylko siostry zakonne z naszej parafii.
Tak jak blisko 2 tysiące lat temu pod Krzyżem Jezusa stała grupka ludzi: „ Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” i umiłowany uczeń, tak i teraz stały siostry zakonne.
Golgota nadal trwa.

09 kwietnia 2020 r. - Wielki Czwartek - Jezus Chrystus rozpoczął swą drogę na Krzyż Zbawienia. W tym dniu ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, w tym dniu został zdradzony i uwięziony. Nie byłoprzeniesienia Jezusa do” Ciemnicy”.

10 kwietnia 2020 r. - Wielki Piątek - dzień ukrzyżowania Pana Jezusa. Dzisiejsze obrzędy Liturgiczne rozpoczęła uroczysta procesja, podczas której kapłan modlił się leżąc przed Ołtarzem. Po Liturgii Słowa i Modlitwy Powszechnej rozpoczęła się adoracja Krzyża. Ostatnim elementem Wielkopiątkowej Liturgii było przeniesienie Jezusa Eucharystycznego do Grobu.

11 kwietnia 2020 r. - Wielka Sobota - Wieczorem podczas - Wigilii Paschalnej - przeżywaliśmy powtórnie wydarzenia będące podstawą naszej wiary. Uroczystość rozpoczęła się Liturgią Światła - poświęcenie ognia. W Liturgii Słowa usłyszeliśmy czytania przedstawiające Boski plan zbawienia, którego szczytem jest Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Odnowiliśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego. Ostatnim elementem obrzędów liturgicznych Wigilii Paschalnej była Eucharystia. Ta cześć liturgii jest już częścią Niedzieli Zmartwychwstania.


12 kwietnia 2020 r. - WIELKANOC
W niedzielę, 12 kwietnia o godz. 6.00 została odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna, której przewodniczył ks. Proboszcz. We Mszy Świętej uczestniczyli wierni, nie było sióstr zakonnych.
Nie było Procesji Rezurekcyjnej wokół kościoła. Kapłan z Jezusem Eucharystycznym w monstrancji wyszedł przed świątynie i pobłogosławił parafie ze schodków kościoła.
”Żywego już Pana widziałam, grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.”
18 maja 2020 r. - 100 rocznica urodzin Papieża św. Jana Pawła II.
Uroczystą Koronką do Miłosierdzia Bożego z Mszą Świętą oraz Apelem Jasnogórskim podziękowaliśmy Bogu za dar Karola Wojtyły, wielkiego Papieża i wielkiego Polaka w dniu 100 rocznicy Jego urodzin.


10. 30 maja 2020 r.
Ks. Robert Galicki, wikariusz naszej parafii, 29 maja obchodził X rocznicę święceń kapłańskich. Z tej to okazji parafianie po Mszy Świętej o godz. 18.00 złożyli księdzu serdeczne życzenia.Po Mszy Świętej odbyło się czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.


06 czerwca 2020 r. - I Komunia Święta Dzieci
Dzisiaj przeżywaliśmy piękną uroczystość - dzieci naszej parafii, ze Szkoły Podstawowej Nr 6 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Przytorowej, po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc. Z uwagi na epidemię uroczystość odbyła się w trzech grupach, o godz.: 9.00, 12.00 i 15.00.
Wszystkim Dzieciom życzymy by Ich Serduszka do końca życia były tak piękne jak dziś.

11 czerwca 2020 r. - Boże Ciało
Dziś w Kościele Świętym obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Po Mszy Świętej o godz. 11.30 procesja Eucharystyczna z Panem Jezusem w monstrancji wyruszyła do czterech ołtarzy. Z uwagi na sytuacje panującą w Polsce procesja tego roku nie szła ulicami miasta tylko wkoło kościoła. Przy każdym ołtarzu został odczytany fragment Ewangelii i odśpiewano Suplikacje.
Na zakończenie Mszy Świętej dzieci pierwszokomunijne otrzymały pamiątkowe obrazki.


26 lipca 2020 r. - Poświęcenie pojazdów 
 
Jak co roku, po każdej Mszy Świętej zostały poświęcone pojazdy.


03 września 2020 r. - Odsłonięcie obelisku poświęconemu Armii Ochotniczej 1920 roku.
W ramach obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej (1920) Instytut Pamięci Narodowej podjął inicjatywę uczczenia udziału w tej bitwie żołnierzy-ochotników Armii Ochotniczej generała Hallera poprzez odsłonięcie w miejscach działania komisji werbunkowych rocznicowych tablic pamiątkowych. Komisje werbunkowe działały w wielu miejscowościach odradzającej się Polski. Jak ustalono w wyniku żmudnych poszukiwań historycznych w Suwałkach miejsce to znajdowało się przy obecnej ulicy Sejneńskiej w dawnych koszarach wojskowych, a obecnie na terenie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.
W Suwałkach żołnierzy-ochotników uczczono w dniu 3 września 2020 roku. Uroczystości upamiętniające rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach, którą poprowadził i homilię wygłosił ks. Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Ełckiej, a któremu towarzyszyli: ks. Jarema Sykulski – moderator miasta Suwałk, ks. Tadeusz Rynkiewicz – dziekan Dekanatu św. Ducha, ks. Jacek Nogowski – prezes Fundacji Wigry Pro, ks. Wiesław Śliwczyński – proboszcz parafii. We Mszy św, uczestniczyli: Siostry Salezjanki – gospodynie miejsca, Jarosław Zieliński – poseł na Sejm, Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk, Jarosław Schabieński – naczelnik Oddziału IPN w Białymstoku, liczni przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych, uczniowie suwalskich szkół oraz parafianie.
Po zakończonej Mszy św. uczestnicy przeszli na teren Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po podniesieniu flagi narodowej na maszt i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego siostra Katarzyna Braguła – dyrektor szkoły powitała przybyłych na uroczystości zaproszonych gości. Dla większości zgromadzonych szczególne znaczenie miało wystąpienie dr Jarosława Schabieńskiego, który przedstawił zwięzłą historię powołania Armii Ochotniczej, której istotne fragmenty przedstawiamy poniżej:

„Szanowni Państwo.
Sto lat temu Polska znalazła się w niebezpieczeństwie. Nawała bolszewicka kierowała się do serca Polski – Warszawy.
8 lipca 1920 roku minister spraw wojskowych, gen. Kazimierz Sosnkowski, wydał rozkaz Nr 70 29/Org. o utworzeniu 7 lipca Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej. Na jego czele stanął generał Józef Haller. Na niedzielnych mszach odczytywano zalecenia metropolity warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Specjalną odezwę do żołnierzy-ochotników wystosował też biskup polowy Stanisław Gall. Odpowiedzią na te apele był masowy napływ ochotników do koszar.
W pierwszym tygodniu werbunku w dniach od 10 do 17 lipca zgłosiło się najwięcej ochotników – ponad 30 tys. W niedzielę 18 lipca pierwsze oddziały ochotnicze ruszyły na front, a w Warszawie zorganizowano Dzień Armii Ochotniczej – dziś, w sto lat później odsłaniamy tablicę poświęconą tym, którzy wówczas ruszyli za zew Ojczyzny.
18 lipca 1920 roku „w tysiącach miejsc na chodnikach, murach, szybach sklepowych i szyldach cynobrem wielkimi literami skreślono napisy: – Wszyscy do broni! – Dość lenistwa, do szeregów! – Niechaj nikogo nie zabraknie na froncie! – Wszystko dla Ojczyzny!”. A o dziewiątej rano tłumy i wojsko wypełniły plac Saski w Warszawie.
Fanfary powitały przybyłego ks. biskupa polowego Stanisława Galla, a przed ołtarzem zasiedli dowódca Armii Ochotniczej gen. Józef Haller i minister spraw wojskowych gen. Józef Leśniewski. Podczas Mszy św. w czasie podniesienia z Cytadeli oddano 20 strzałów armatnich. Po jej zakończeniu poświęcono sztandar Armii Ochotniczej. Ks. biskup Gall – po ze stopni świątyni żarliwej mowie posła ks. dr Marcelego Nowakowskiego – wręczył go generałowi Hallerowi. Ten ukląkł i złożył przysięgę na sztandar z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po czym wstał uchwycił go za drzewce i krótko przemówił napominając „tych co mogą iść bronić ojczyzny i nie idą i ci, co mogąc dać nie dają – to zdrajcy ojczyzny. I ci, co porywom dziś przeszkadzają – to zdrajcy”. Po czym ks. bp Gall pobłogosławił Przenajświętszym Sakramentem rzesze ochotników wyruszających na front. Tłumy padły na kolana i nad placem rozległy się suplikacje Święty Bożę, Święty, a Nieśmiertelny.
Wielkie było wówczas poświęcenie obywateli.
Od 1 lipca do do 20 sierpnia do Armii Ochotniczej generała Hallera zgłosiło się 77 tys. ochotników. Znaczna ich część należała do harcerstwa. Był to wynik odezwy z 5 sierpnia „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”, którą rozesłano do wszystkich drużyn harcerskich. 13 sierpnia Główna Komenda ZHP ogłosiła oficjalny rozkaz mobilizacji do Armii Ochotniczej. W szeregi wojska powszechnie garnęła się młodzież gimnazjalna i akademicka.
Zdarzało się nawet tak, że uczniowie podejmowali uchwały o wstąpieniu do wojska całych klas, deklarując, że tym którzy odmówią służby Ojczyźnie nie będą podawali ręki.
W tym miejscu, w którym się znajdujemy, sto lat temu mieścił się zbiorczy dla ochotników, którzy w swej większości znaleźli się w dowodzonej przez porucznika Puchalskiego 13 Suwalskiej Kompanii 201 Pułku Ochotniczego. Z Suwalszczyzny, czyli dzisiejszych powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego do Armii Ochotniczej zgłosiło się kilkaset osób”.
Odsłonięcia obelisku dokonali wspólnie: siostra Małgorzata Łukawska – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki z Inspektorii Warszawskiej, Jarosław Zieliński, Jarosław Schabieński, ppłk Jarosław Kowalewski – WKU Suwałki, po czym ks. dr Jacek Uchan, delegat Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, poświęcił odsłonięty obelisk, poprzez który społeczność Suwalszczyzny uczciła pamięć tych, którzy „w chwili śmiertelnego zagrożenia Ojczyzny stanęli w szeregach Armii Ochotniczej do walki z bolszewickim najazdem”.


Czego może nas nauczyć historia tych wydarzeń? Każdy człowiek, każdy z nas każdego dnia wybiera pomiędzy dwiema drogami: dobrą i złą. Czytamy o tym już w Księdze Powtórzonego [30, 15-20]. Tekst ten jest wciąż aktualny, wiecznie żywy:
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.
Żołnierze-ochotnicy wybrali drogę dobrą, stanęli do obrony odrodzonej Ojczyzny i do obrony Boga, który był w ich sercach. Wojna ta, tak istotna dla obrony i kształtu odradzającej się Rzeczpospolitej, miała też nie mniej istotne znaczenie cywilizacyjne. Patrząc z perspektywy historycznej można zauważyć, że idee wyzwoleńcze, które stały u podstaw sowieckiej agresji: wyzwolenie od międzynarodowego kapitału i religii – przetransformowały się obecnie do nowych postaci. Dzisiaj mówi się o wyzwoleniu człowieka od postaw nacjonalistycznych i religijnych. Oskarżenia o zniewolenie kieruje się w stronę państw narodowych i instytucji kościelnych, zaś dla religii chce się przeznaczyć rolę – używki – nieszkodliwej i ograniczonej do sfery życia prywatnego. Za tymi poglądami idą konkretne postawy i działania, w których udział biorą liczni intelektualiści, artyści, instytucje międzynarodowe, a nawet niektóre rządy. Ich skutkiem jest wypieranie Boga ze świadomości człowieka i przewartościowania zasad moralnych. Człowiek z jednej strony chce być samodzielnym (bez Boga, bez sumienia) podmiotem swoich działań, z drugiej zaś staje się coraz bardziej ich przedmiotem. Problematyka aborcji i eutanazji jest w tym względzie szczególnie przemawiająca.

Papież Jan Paweł II odnosząc się do tej rzeczywistości wskazał, że obecnie toczy się walka między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. To znaczy, że i my powinniśmy się opowiedzieć: za życiem czy śmiercią, za Bogiem czy przeciw Bogu. To jest zasadnicze wezwanie naszych czasów. Ci, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę i Boga w sercu dali nam przykład, o którym powinniśmy pamiętać.


27 września 2020 r. - I Rocznica Poświęcenia Kościoła
Z tej to okazji o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Msza Świętaj, której przewodniczył Dziekan ks. Tadeusz Rynkiewicz, a Słowo Boże do wiernych wygłosił Prałat ks. Przemysław Rogowski.

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,8% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

28

Krajów
00008887
Dzisiaj: 10
Wczoraj: 14
Ten tydzień: 59
Ten miesiąc: 605
Razem: 8.887