Duszpasterze w historii parafii

Pierwszym proboszczem był ks. Krzysztof Krupiński. Ks. Krzysztof urodzi się w Sejnach. Bardzo wcześnie, bo już w wieku przedszkolnym, został ministrantem. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sejnach, a zakończył w Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie. Po ukończeniu służby wojskowej podejmuje decyzję wstąpienia do Seminarium Duchownego w Łomży. Studiuje i jednocześnie uczy się w szkole dla organistów. Święcenia kapłańskie otrzymuje 31 maja 1986 roku. Jako wikariusz sprawuje posługę duchowną w Szczuczynie, Tykocinie, Ostrowi Mazowieckiej, Czyżewie, Bargłowie i Suwałkach w parafii pw. Św. Aleksandra. Stąd przy wsparciu ks. prałata Przemysława Rogowskiego zostaje najpierw rektorem Duszpasterskiego Ośrodka dla Młodzieży przy kościele pw. św. Wojciecha, a następnie – 12 września 1999r. - zostaje proboszczem nowo powstałej parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach. Tę funkcję sprawował do dnia 1 sierpnia 2014 roku, kiedy to zostaje mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Olecku. Ks. Krzysztof pracował w parafii 15 lat. Poza sprawowaniem nadzoru nad budową i nadawaniem kształtu świątyni zainicjował powstanie Rady Parafialnej i pierwszych grup modlitewnych parafii: Akcji Katolickiej, Kręgu Biblijnego, KSM, Caritas. Ks. Krzysztof zainicjował również odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w pierwszą Niedzielę Miesiąca.

W pierwszym okresie istnienia naszego kościoła na terenie parafii przebywał i służył pomocą księdzu Krzysztofowi bardzo już schorowany ks. Ignacy Dziermejko, były proboszcz parafii w Puńsku (13.VI.1967 – 22 VI 1993). Ks. Dziermejko urodził się 30 sierpnia 1927 r. w Krejwianach, pochodził z rodziny litewsko-polskiej (tata-Litwin, mama-Polka). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1953 roku. Przez kilka lat pracował jako wikariusz (np.: Stawiski), a następnie został mianowany przez biskupa łomżyńskiego na proboszcza w Puńsku, w parafii, gdzie większość językową stanowili Litwini. Stąd też, po długoletniej i ciężkiej posłudze kapłańskiej, odszedł na emeryturę i zamieszkał przy parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Ks. Dziermejko zmarł 27 listopada 2000 r. w Suwałkach, został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.

Ks. proboszcz Wiesław Śliwczyński urodził się 13.05.1957 roku w Bartoszycach. Mieszkał w Żydowie, tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. W tym okresie był również ministrantem. Szkołę średnią – Technikum Mechaniczne w Bartoszycach – ukończył w 1978 roku po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwiec 1984. Jako wikariusz pracował w Dobrym Mieście i Giżycku. W 1990 roku zostaje proboszczem w Kamionkach, gdzie pracuje do 25 sierpnia 2000 roku, a następnie zostaje proboszczem w Miłkach. Od 1 sierpnia 2014 roku, dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, zostaje mianowany proboszczem naszej Parafii. W ciągu niedługiego okresu czasu potrafił zmobilizować całą naszą parafię do wsparcia działań, których światkami jesteśmy dzisiaj. W efekcie tych działań Świątynia nasza przygotowana została do oddania jej Bogu. Ks. Wiesław Śliwczyński kontynuuje pracę swojego poprzednika z założonymi w Parafii grupami modlitewnymi, powołał też w 2014 roku nową grupę modlitewną – Ruch Rodzin Nazaretańskich i w 2019 roku – Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca.

Ks. Wiesław Śliwczyński zmarł 1 lipca 2023 r., został pochowany na cmentarzu w Żydowie k/ Bartoszyc.

 

WIKARIUSZE W HISTORII PARAFII:

ks. Robert Leśniewski
(30.06.2001-25.08.2002)

 

ks. Arkadiusz Orzeł
(25.08.2002-25.06.2004)

 

ks. Sylwester Rendziński
(25.06.2004-30.06.2007)

 

 ks. Piotr Przemielewski
(30.06.2007-25.08.2010)

 

ks. Wojciech Kuprewicz
(25.08.2010-01.07.2012)

 

ks. Tomasz Sikorski
(24.08.2012-25.08.2017)

 

Ks. Marcin Jasiński
(25.08.2017-1.08.2019)

 

ks. Robert Galicki
(24.08.2019-25.08.2022)

 

ks. Marek Barszczewski
(25.08.2022 - od lutego 2023 administrator parafii)

 

ks. Przemysław Przekop
(25.08.2023 - )

Z grona wikariuszy, którzy pracowali dotychczas w naszej parafii niektórzy zostali już proboszczami. Ks. Robert Leśniewski jest proboszczem w Regielnicy, gdzie prowadzi też gospodarstwo rolne WSD w Ełku. Ks. Arkadiusz Orzeł jest proboszczem w parafii św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej. Ks. Tomasz Sikorski został proboszczem w Węgielsztynie, w parafii, która swoje powstanie datuje na XV wiek. Ks. Wojciech Kuprewicz zaś jest proboszczem w Wiartlu koło Pisza.

Nie żyje już ks. Piotr Przemielewski. Zmarł 3 listopada 2012 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Filipowie.