Z życia parafii

Kronika wydarzeń roku liturgicznego 2023/24

03 grudnia 2023 
W pierwszą Niedzielę Adwentu zostały pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Rozpoczął się również nowy rok przezywany pod hasłem "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła"

10-12 grudnia 2023
Nasza wspólnota przeżywała rekolekcje adwentowe, którym w tym roku przewodził ks. dr Dariusz Kruczyński - Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

19 grudnia 2023
Odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca działającej w naszej parafii. Była to okazja do złożenia wzajemnych życzeń oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze.

23 grudnia 2023
Młodzież z parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży udekorowała naszą świątynie na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Dwa dni wcześniej członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich ustawili w kościele choinki oraz przygotowali stroiki świąteczne, które zdobią ściany kościoła.

25 grudnia 2023
O północy w świątyni rozległ się płacz dziecka, podczas którego ks. Marek - administrator parafii wniósł i umieścił w szopce figurkę Nowonarodzonego Jezusa. Następnie od śpiewu kolędy "Wśród nocnej ciszy" rozpoczęła się uroczysta pasterka koncelebrowana przez ks. Marka i ks. Przemka. Po pasterce członków Liturgicznej Służby Ołtarza, KSM i inne osoby zaangażowane w życie naszej parafii odwiedził Mikołaj.

31 grudnia 2023
Po ostatniej Mszy w kończącym się roku odbyło się nabożeństwo, w czasie którego przeprosiliśmy Pana Boga za zło jakie zostało wyrządzone w całym roku oraz śpiewając hymn "Ciebie Boga wysławiamy" podziękowaliśmy za wszelkie dobrodziejstwa minionego roku.

7 stycznia 2024
Członkowie Rady Parafialnej zebrali się na spotkaniu noworoczno-opłatkowym. Rozpoczęło się ono od przełamania opłatkiem i złożenia życzeń, a następnie przy wspólnym stole podsumowaliśmy miniony rok oraz snuliśmy plany na nowy rok, który jest rokiem jubileuszu 25-lecia istnienia naszej parafii.

11 lutego 2024
W Światowym Dniu Chorego po Mszy świętej o godzinie 9.00 miało miejsce udzielenie sakramentu Namaszczenia Chorych zgromadzonym wiernym.  Dzień ten jest też wspomnieniem NMP z Lourdes, które w  tym roku z racji przypadającej niedzieli nie było obchodzone.

14 lutego 2024
Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu.

14 marca 2024
Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca poprowadziła adorację krzyża, która wprowadziła nas w rekolekcje wielkopostne. Adorację można obejrzeć w zakładce multimedia.

15-17 marca 2024
W naszej wspólnocie odbywały się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Michał Szwemin FDP - orionista z Rzymu. Dziękujemy za przygotowanie naszych serc na czas Triduum Paschalnego.

22 marca 2024
To pierwszy dzień wizytacji kanonicznej ks. bp. Dariusza Zalewskiego w naszej parafii. Tego dnia ksiądz biskup spotkał się w naszej świątyni z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz młodzieżą ze szkół średnich znajdujących się na terenie naszej parafii.

24 marca 2024
Niedzielą Palmową, upamiętniającą wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia. Podczas każdej Mszy świętej odbył się obrzęd poświęcenia palm oraz wsłuchiwaliśmy się w dwa fragmenty wzięte z Ewangelii wg. św. Marka - pierwszy o wjeździe do Jerozolimy, a drugi opisujący Mękę Pańską.