Z życia parafii

Kronika wydarzeń roku liturgicznego 2023/24

03 grudnia 2023 
W pierwszą Niedzielę Adwentu zostały pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Rozpoczął się również nowy rok przezywany pod hasłem "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła"

10-12 grudnia 2023
Nasza wspólnota przeżywała rekolekcje adwentowe, którym w tym roku przewodził ks. dr Dariusz Kruczyński - Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

19 grudnia 2023
Odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca działającej w naszej parafii. Była to okazja do złożenia wzajemnych życzeń oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze.

23 grudnia 2023
Młodzież z parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży udekorowała naszą świątynie na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Dwa dni wcześniej członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich ustawili w kościele choinki oraz przygotowali stroiki świąteczne, które zdobią ściany kościoła.

25 grudnia 2023
O północy w świątyni rozległ się płacz dziecka, podczas którego ks. Marek - administrator parafii wniósł i umieścił w szopce figurkę Nowonarodzonego Jezusa. Następnie od śpiewu kolędy "Wśród nocnej ciszy" rozpoczęła się uroczysta pasterka koncelebrowana przez ks. Marka i ks. Przemka. Po pasterce członków Liturgicznej Służby Ołtarza, KSM i inne osoby zaangażowane w życie naszej parafii odwiedził Mikołaj.

31 grudnia 2023
Po ostatniej Mszy w kończącym się roku odbyło się nabożeństwo, w czasie którego przeprosiliśmy Pana Boga za zło jakie zostało wyrządzone w całym roku oraz śpiewając hymn "Ciebie Boga wysławiamy" podziękowaliśmy za wszelkie dobrodziejstwa minionego roku.

7 stycznia 2024
Członkowie Rady Parafialnej zebrali się na spotkaniu noworoczno-opłatkowym. Rozpoczęło się ono od przełamania opłatkiem i złożenia życzeń, a następnie przy wspólnym stole podsumowaliśmy miniony rok oraz snuliśmy plany na nowy rok, który jest rokiem jubileuszu 25-lecia istnienia naszej parafii.

11 lutego 2024
W Światowym Dniu Chorego po Mszy świętej o godzinie 9.00 miało miejsce udzielenie sakramentu Namaszczenia Chorych zgromadzonym wiernym.  Dzień ten jest też wspomnieniem NMP z Lourdes, które w  tym roku z racji przypadającej niedzieli nie było obchodzone.

14 lutego 2024
Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu.

14 marca 2024
Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca poprowadziła adorację krzyża, która wprowadziła nas w rekolekcje wielkopostne. Adorację można obejrzeć w zakładce multimedia.

15-17 marca 2024
W naszej wspólnocie odbywały się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Michał Szwemin FDP - orionista z Rzymu. Dziękujemy za przygotowanie naszych serc na czas Triduum Paschalnego.

22 marca 2024
To pierwszy dzień wizytacji kanonicznej ks. bp. Dariusza Zalewskiego w naszej parafii. Tego dnia ksiądz biskup spotkał się w naszej świątyni z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz młodzieżą ze szkół średnich znajdujących się na terenie naszej parafii.

24 marca 2024
Niedzielą Palmową, upamiętniającą wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia. Podczas każdej Mszy świętej odbył się obrzęd poświęcenia palm oraz wsłuchiwaliśmy się w dwa fragmenty wzięte z Ewangelii wg. św. Marka - pierwszy o wjeździe do Jerozolimy, a drugi opisujący Mękę Pańską.

28 marca 2024 - Wielki Czwartek
Uroczystą liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy świętowanie Triduum Paschalnego. Przed rozpoczęciem Mszy św. przedstawiciele parafian złożyli życzenia duszpasterzom z okazji wspomnienia przypadającego w tym dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Po kazaniu ks. Marek dokonał obrzędu "mandatum", czyli obmycia nóg na pamiątkę gestu dokonanego przez Jezusa. W tym szczególnym dniu Komunia święta była udzielana pod postacią Ciała i Krwi Pańskiej. Całość liturgii zakończyła procesja, w której Najświętszy Sakrament został przeniesiony do wykonanej przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca kaplicy adoracji.

29 marca 2024 - Wielki Piątek
Wielki Piątek - to dzień szczególny dzień śmierci Pana. W trakcie liturgii wielkopiątkowej usłyszeliśmy opis Męki Pańskiej oraz po uroczystym odsłonięciu adorowaliśmy Krzyż święty.  Całość liturgii dopełniła procesja z Chrystusem Eucharystycznym do Grobu Pańskiego, podczas której śpiewaliśmy hymn "Odszedł Pasterz nas co ukochał lud".

30 marca 2024 - Wielka Sobota.
W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej. W ciągu dnia trwaliśmy na modlitwie przy Grobie Pańskim i gromadząc się na błogosławieniu pokarmów. To wszystko miało przygotować nas na to, co odbędzie się po zapadnięciu zmroku - Wigilię Paschalną.

31 marca 2024 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Po zapadnięciu zmroku zgromadziliśmy się na noc oczekiwania - Noc Paschalną. Liturgię rozpoczął obrzęd błogosławienia ognia, od którego zapalono nowy i poświęcony paschał. Następnie jego blask rozświetlił naszą świątynię. Po rozbudowanej liturgii słowa, która przypomniała całą historię zbawienia usłyszeliśmy wyczekiwane od środy popielcowej Alleluja, które obwieściło Chrystus Zmartwychwstał. Kolejnym ważnym elementem była liturgia chrzcielna, w czasie której zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Następnie po dwóch dniach przerwy nastąpiło sprawowanie Eucharystii - Pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana. 

31 marca 2024 - Rezurekcja
Po nocnej liturgii Wigilii Paschalnej ogłosiliśmy procesją rezurekcyjną parafii - Chrystus zmartwychwstał i żyje.

2 kwietnia 2024 - 80 rocznica straceń mieszkańców Suwalszczyzny
W naszym kościele została odprawiona przez Administratora parafii ks. Marka msza św., w czasie której modliliśmy się za pomordowanych. We Mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe oraz wojsko. Po zakończonej Mszy wszyscy przeszli pod pomnik, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Modlitwę za pomordowanych przy pomniku poprowadził ks. hm. Przemysław.

23 kwietnia 2024 - Odpust parafialny
W dniu liturgicznej uroczystości św. Wojciecha przeżywaliśmy nasz doroczny odpust parafialny. Mszy świętej przewodniczył ks. administrator Marek Barszczewski, homilię wygłosił ks. prał. Klemens Litwin - proboszcz parafii w Gawrych Rudzie. Mszę św. koncelebrował również ks. Krzysztof Żbikowski - proboszcz parafii w Żylinach. Na zakończenie Mszy udaliśmy się w procesję wokół naszego kościoła, którą zakończył śpiew hymnu Ciebie Boga wysławiamy. Po udzieleniu błogosławieństwa oddaliśmy cześć św. Wojciechowi poprzez ucałowanie jego relikwii.