Z życia parafii

KRONIKA WYDARZEŃ W ROKU LITURGICZNYM 2022 / 2023

04 grudnia 2022 r. - Rozpoczęły się Rekolekcje Adwentowe, potrwają do wtorku. Rekolekcje prowadzi Ks. Marek Waluś, proboszcz z parafii M.B. Królowej Męczenników w Suwałkach.
Życzymy Księdzu Rekolekcjoniście wielu łask Bożych i owoców w posłudze duszpasterskiej.

Dziś też kościół nasz wzbogacił się o balaski - klęczniki do przyjmowania Komunii Świętej.


25 grudnia 2022 r. - Boże Narodzenie rozpoczęło się Mszą Świętą o północy – Pasterką. Zgromadziliśmy się, by tak jak pasterze, powita Jezusa leżącego w żłobie na sianie. „A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.” I tak też zobaczyliśmy. Jezus narodził się, nie tylko w Betlejem, ale też w naszych sercach


5 luty 023 r. - Wspomnienie Św. Agaty
W niedzielę 5 lutego przybył do naszej parafii J.E. Ks. Biskup Jerzy Mazur. Ks. Biskup odwiedził przebywającego w szpitalu, ciężko chorego proboszcza naszej parafii, ks. Wiesława Śliwczyńskiego oraz odprawił Mszę św. o godz. 11:30 i wygłosił homilię. W pierwszych swych słowach wskazał, że życie zgodne z nauką, którą Jezus wygłosił na Górze Błogosławieństw, jest naszą drogą do Nieba. Nawiązując zaś do treści wygłoszonej Ewangelii, do słów Jezusa wygłoszonych do Apostołów: „Wy jesteście solą ziemi” wezwał nas, abyśmy i my starali się być „solą ziemi”, abyśmy nie bali się pokazywać, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, abyśmy dawali się prowadzić Duchowi Świętemu.

W dniu 27 rocznicy (1996) śmierci Sługi Bożego, ks. Kazimierza Hamerszmita Ks. Biskup wskazał, że jego życie było wypełnione troską o ubogich i potrzebujących, że jego kapłańska droga była podobna do drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa, że charakteryzowała się niezwykłą wiernością powołaniu i niezwykłą gorliwością duszpasterską. Ks. Kazimierz Hamerszmit dobrze rozumiał co to znaczy być solą ziemi, co to znaczy być światłością świata. Przywołując postać ks. Hamerszmita Ks. Biskup przypomniał, że Kościół Ełcki modli się, za jego wstawiennictwem, o powrót do zdrowia naszego ks. proboszcza Wiesława Śliwczyńskiego.

Dziękujemy Ks. Biskupowi za Jego ojcowską troskę, za przybycie do naszej parafii i modlitwę w intencji uzdrowienia ks. proboszcza, prosimy wszystkich parafian o włączenie się do wspólnej modlitwy w intencji naszego ks. proboszcza. O uzdrowienie modlimy się po każdej Mszy św. wieczornej za przyczyną Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita.

Modlitwa o beatyfikację Ks. Kazimierza Hamerszmita
Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim życiem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświęcającej, spełnianie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem udziel łaski uzdrowienia Proboszcza naszej parafii Ks. Wiesława Śliwczyńskiego, o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


12 lutego 2023 r.
Z uwagi na chorobę proboszcza ks. Wiesława Śliwczyńskiego ks. Biskup mianował wikariusza ks. Marka Barszczewskiego Administratorem naszej parafii.


22 lutego 2023 r - Środa Popielcowa
Posypaniem głowy popiołem rozpoczęliśmy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Pod nieobecność przebywającego w szpitalu i zmagającego się z ciężką chorobą ks. proboszcza Wiesława Śliwczyńskiego Mszę św. prowadził ks. Marek Barszczewski. Niech to będzie dla nas czas przygotowań do największego święta w całym roku liturgicznym Zmartwychwstania Pańskiego. Mszę św. zakończyliśmy modlitwą o powrót do zdrowia ks. Proboszcza.


24 - 26 marca 2023 r. - Rekolekcje Wielkopostne
W dniach 24 – 26.03.2023 w Parafii naszej odbywały się Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. dr Tomasz Bondzio Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Ełckiej. Serdecznie dziękujemy ks. dr za wygłoszone rekolekcje.02 kwietnia 2023 r - Niedziela Palmowa
Dzisiaj, w rocznicę śmierci papieża-Polaka, obchodziliśmy Niedzielę Palmową, która jest pamiątką wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Zwyczajowo w Kościele święci się palmy.


TRIDUUM PASCHALNE
06 kwietnia 2023 r. - Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, którą przed swoją śmiercią krzyżową spożył Jezus wraz ze swoimi uczniami. To podczas tej Wieczerzy:

„wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany”. […] A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».


A potem:

„wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”.

Jest to dzień, w którym Jezus ustanawia „Nowe Prawo Miłości”, sakrament Kapłaństwa i sakrament Eucharystii.

Podczas Mszy świętej parafianie podziękowali kapłanom za ich posługę kapłańską i duszpasterską. To podziękowanie w intencji obejmowało również przebywającego w szpitalu naszego Ks. Proboszcza Wiesława Śliwczyńskiego. Drogi Księże Proboszczu dziękujemy za dotychczasową posługę kapłańską, niech Bóg ma Księdza w swojej opiece.

Na zakończenie Mszy Świętej Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy.


07 kwietnia 2023r. - Wielki Piątek jest dniem, w którym wspominamy (ponownie przeżywamy) ukrzyżowanie Pana Jezusa. To jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Mszy Świętej. Obrzędy Liturgiczne rozpoczęła uroczysta procesja w ciszy, podczas której kapłan modlił się leżąc przed Ołtarzem. Po Liturgii Słowa i Modlitwe Powszechnej rozpoczęła się adoracja Krzyża. Ostatnim elementem Wielkopiątkowej Liturgii było przeniesienie Jezusa Eucharystycznego do Grobu Pańskiego.


08 kwietnia 2023r. - Wielka Sobota to czas ciszy, medytacji i czuwania przy grobie Pana Jezusa. W ciągu dnia święci się pokarmy przeznaczone na wielkanocny stół.

Obchody Wigilii Wigilii Paschalnej rozpoczęły się o godz. 20:00. Uroczysta Liturgia składała się z czterech części:

Liturgii światła, która obejmowała poświęcenie paschału i uroczyste wejście do ciemnego kościoła.

Liturgii Słowa (Czytań biblijnych), które przypominały Boże dzieła na od początku świata.

Liturgii chrzcielnej, w której kapłani dokonali poświęcenia wody oraz w której odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

Liturgii Eucharystycznej, podczas której ponownie usłyszeliśmy bicie w dzwony i trzykrotne „Alleluja”.


24 kwietnia 2023 r. - Msza Święta odpustowa - Świętego Wojciecha
Ze względu na Niedzielę Wielkanocy, uroczystość Patrona Polski i naszej parafii św. Wojciecha przeniesiona została z dnia 23 na 24 kwietnia. Msza odpustowa została odprawiona o godz. 18.00. Mszy Świętej przewodniczył wikary naszej parafii ks. Marek - Administrator parafii, homilię wygłosił ks. Robert Galicki były wikariusz naszej parafii. Po Mszy Św. została odmówiona Litania do Św. Wojciecha. Uroczystość została zakończona Procesją Eucharystyczną wokół kościoła, odśpiewaniem „Ciebie Boga wysławiamy” (Te Deum Laudamus) i błogosławieństwem Jezusem Eucharystycznym.


08 czerwca 2023 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  
Boże Ciało jest to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Po uroczystej Mszy Świętej o godz 11.30, wyruszyła procesja Bożego Ciała po ulicach naszej parafii. Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie wyszedł ze świątyni do ludzi. Procesja ze śpiewem pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu przeszła do zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytany został fragment jednej z czterech Ewangelii.


04 - 05 lipca 2023 r. - Pogrzeb ks. Proboszcza naszej parafii.

Przez nieomal pół roku, z nadzieją w sercu, modliliśmy się w parafii o powrót do zdrowia ks. proboszcza Wiesława Śliwczyńskiego. Wola Boża była jednak inna, Bóg powołał Go do siebie. Ks. Wiesław zmarł 1 lipca ok. godz. 19:00. W dniach 4 i 5 lipca (wtorek, środa) żegnaliśmy w naszej parafii ks. proboszcza, który już udał się w drogę do Domu Ojca.

Ciało zmarłego zostało wystawione w kościele w dniu 4 lipca o godz. 15:00, w godzinie Miłosierdzia Bożego. Licznie przybyli wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w dniu 5 lipca o godz. 13:00, na którą licznie przybyli wierni parafii, księża diecezjalni oraz władze samorządowe.
Mszy św. przewodniczył Bp Dariusz Zalewski -Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej, homilię wygłosił ks. Lech Janowicz, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku.
Na zakończenie Mszy św. z okolicznościowym słowem wystąpili: przedstawiciel pogrążonej w żałobie rodziny, p. Antoni Kisło - wieloletni przewodniczący Rady Parafialnej oraz ks. Tadeusz Rynkiewicz- Dziekan Dekanatu Ducha Świętego w Suwałkach.

Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwa udzielił ks. Biskup Dariusz Zalewski. Ciało zmarłego kapłana zostało przewiezione do Bartoszyc.

Uroczystości pogrzebowe w Żydowie odbyły się 6 lipca. Na Mszę św. przybyli wierni rodzinnej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żydowie, kapłani Archidiecezji Warmińskiej i Diecezji Ełckiej a wśród nich liczne grono kolegów z Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.
Mszy św. przewodniczył ks. Infułat Adolf Setlak, któremu towarzyszyli: ks. Roman Gałęzewski, proboszcz parafii w Żydowie oraz ks. Stanisław Majewski proboszcz Parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. W słowie na zakończenie Mszy św. wystąpili przedstawiciel rodziny oraz ks. Jacek Zatorski, kolega seminaryjny zmarłego ks, Wiesława.
Ks. Wiesław Śliwczyński został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Żydowie.


16 sierpnia 2023 r.
Zamontowany został ostatni witraż z Tajemnic Światła - Ustanowienie Eucharystii.27 sierpnia 2023 r.
Dziś powitaliśmy nowego wikariusza naszej parafii Ks. Przemysława Przekopa. Życzymy księdzu wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej Maryi i życzliwości od parafian.

 

10 września 2023 r.
Dziś w naszej świątyni odbył się koncert w wykonaniu: Paweł Gruba - bazuna koncertowa i Gedymin Grubba - organy. W czasie koncertu wykonano autorskie aranżacje i utwory pochodzące głownie z epoki baroku i romantyzmu. Mogliśmy wysłuchać naszych organ po rozbudowie. Całość koncertu dostępna jest w zakładce multimedia.

 

25 września 2023 r.
W dniu dzisiejszym administrator naszej parafii ks. Marek Barszczewski obronił pracę doktorską pt. Apologia wiary według Fultona J. Sheena. Studium katechezy dorosłych napisanej w Instytucie Nauk Teologicznych Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na seminarium naukowym w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika w Warszawie.

 

27 września 2023 r.
W naszej świątyni została odprawiona Msza św za Ojczyznę w 84. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Mszy św. przewodniczył ks. Jarema Sykulski - moderator miasta Suwałki, homilię wygłosił ks. Przemysław Przekop - wikariusz naszej parafii. W Mszy udział wzięli przedstawiciele kombatantów, władz samorządowych, poczty sztandarowe i młodzież szkolna.