Duszpasterze parafii św. Wojciecha

 

Administrator parafii:

ks. dr Marek Barszczewski

 

 

 

 

 

Wikariusz:

ks. Przemysław Przekop