KRONIKA WYDARZEŃ ROKU LITURGICZNEGO 2018/2019

9-11 grudnia 2018 r. Rekolekcje adwentowe.
W dniach od 9 do 11 grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. dr Paweł Tarasiewicz, filozof i etyk, wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższym Seminarium Duchowym w Ełku. Ks. Pawła gościliśmy już podczas rekolekcji wielkanocnych w marcu 2011 roku. Tematem tamtych rekolekcji były Cnoty Boskie: wiara, nadzieja i miłość, teraz zaś słuchaliśmy o trzech osobach Trójcy Świętej.

Filozofia jest umiłowaniem mądrości, zaś mądrość jest pośredniczką wzajemnej miłości Boga i człowieka, jak o tym czytamy w Księdze Syracha:
Mądrość wywyższa swoich synów
i ma pieczę nad tymi, którzy jej słuchają.
Kto ją miłuje, ten miłuje życie,
a ci co dla niej rano wstają, napełnią się weselem.
Kto ją posiądzie odziedziczy chwałę,
a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi.
Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu,
a miłujących ją Pan będzie miłował.
[Syr 4, 11-14]

Dziękujemy ks. Pawłowi za pokazanie: jak można kochać i być kochanym przez Boga. Szczęść Boże.


24 - 25 grudnia 2018 r. - Spotkanie opłatkowe i Pasterka.
Jak co roku w Wigilię Bożego Narodzenia ks. kanonik Wiesław Śliwczyński, proboszcz naszej parafii, zaprosił wiernych na różaniec i spotkanie opłatkowe. O godz. 23.00 wierni zgromadzili się w świątyni, odmówili różaniec święty, a następnie proboszcz i ks. wikary Marcin oraz alumn Patruk podzielili się opłatkiem z zebranymi w kościele. Do rozpoczęcia uroczystej Pasterki śpiewano polskie kolędy. W czasie Mszy świętej przeżywaliśmy wspólnie wielki akt Bożego Miłosierdzia. Bóg Ojciec dał nam jedynego Syna, aby nas zbawił.
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.” (Łk. 2, 10-11)
Chrystus rodzi się w największym ubóstwie, aby każdemu małżeństwu dać znak, że winno przyjąć każde dziecko, jakie daje im Bóg, bo przecież będzie Ono Dzieckiem Bożym.


19 stycznia 2019 r. 
Montowane są drzwi boczne przy prezbiterium.


03 lutego 2019 r.
Niedziela dzisiejsza jest w parafii naszej Niedzielą Ewangelizacyjną. Ks. Piotr Paliwoda na każdej Mszy Świętej dzieli się z nami Słowem Bożym pogłębiając naszą wiarę. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. Piotr poprowadzi Wieczór Uwielbienia połączony z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Będzie to czas wspólnego dziękczynienia Bogu za dar wiary.
Od 5 lutego w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej o godz. 19.00 zapraszamy na Seminarium Odnowy Wiary. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do uczestnictwa najpierw we Mszy Świętej.


1 kwietnia 2019 r.
Obchody 75 rocznicy stracenia w Suwałkach szesnastu mieszkańców Suwalszczyzny
W dniu dzisiejszym minęło 75 lat od niemieckiej zbrodni na mieszkańcach Suwalszczyzny. 1 kwietnia 1944 roku powieszono, na rynku siennym w Suwałkach, 16 mieszkańców mających jakiś związek z ruchem oporu na Suwalszczyźnie. Egzekucji dokonano na podstawie wyroku Sądu Doraźnego w Płocku (w okresie II wojny - Schröttersburg).

Lista skazanych obejmuje następujące nazwiska:
1. Eugieniusz Borowski
2. Józef Juszkiewicz
3. Władysław Kasjanowicz
4. Józef Masłowiecki
5. Józef Milewski
6. Czesław Moroz
7. Józef Moroz
8. Władysław Moroz
9. Konrad Stolarski
10. Franciszek Szapieszko
11. Tadeusz Szeliński
12. Stefan Ścisłowski
13. Józef Wasilewski
14. Wojciech Wencel
15. Czesław Wiśniewski
16. Bolesław Zdankiewicz.

Uroczystości upamiętniające wydarzenie rozpoczęły się, zgodnie z wieloletnią tradycją, Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Suwałkach. Uczestniczyli żyjący jeszcze kombatanci walk o niepodległość Polski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, samorządowcy, młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy miasta. Uczestników przywitał, gospodarz miejsca, ks. proboszcz Wiesław Śliwczyński, Mszy Świętej przewodniczył moderator miasta Suwałk ks. Jarema Sykulski, homilię wygłosił ks. Kazimierz Gryboś, proboszcz parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra.
W homilii ks. prałat, nawiązując do czytań liturgicznych, mówił o rodzeniu się prawdziwej wiary u tych, którzy przychodzili do Jezusa. Nietrudno zauważyć, że prawdziwa wiara rodzi miłość: i do Boga, i do ludzi. Miłość zaś ostatecznie wyraża się poprzez dar z siebie. Ci, którzy zostali powieszeni 75 lat temu ofiarowali siebie, swoje życie za życie tych, których Niemcy kazali im zdradzić. Ofiarowali również życie za nas samych. Powinniśmy to wiedzieć.
Możemy dzisiaj zapytać czy zrobili by to, gdyby nie wierzyli w Boga? Czy byli by w stanie dotrzymać przysięgi, której treść ks. prałat nam przypomniał?

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej,
kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia,
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży jej honoru
i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił
- aż do ofiary mego życia (...)
Tak mi dopomóż Bóg!
W dalszej części homilii usłyszeliśmy, głęboko prawdziwe i poruszające zdanie autorstwa Krzysztofa Swagrzyka, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (20.11.2016 Głogów): „Biedny Naród, który nie ma swoich bohaterów, ale Nędzny Naród, to taki, który o nich nie pamięta”. Warto się nad tym zdaniem zastanowić.
Na zakończenie ks. prałat postawił przed uczestnikami mszy, jako odpowiedź na dar ofiary życia szesnastu, zadanie do odrobienia: „W odpowiedzi na ten dar powinniśmy zadać sobie pytanie: Jaka Polska po nas pozostanie? Czy będzie ona wierna hasłu, za które Oni oddali życie: „Bóg - Honor - Ojczyzna” czy sprzedamy ją za „miskę dobrobytu” i chwilę „świętego spokoju”? Od kogo to będzie zależeć? Nie od innych, na których mam się nie oglądać, ale konkretnie ode mnie. Zależeć będzie od tego czy pójdę śladem naszych bohaterów, czy te same wartości, które dla nich były ważne dla mnie takimi pozostaną w domu, szkole, w pracy, w kościele? Czy moja codzienność będzie naznaczona dobrymi czynami czy zdradą? Czy będę podążał drogami Boga, czy drogami Jego przeciwników? Czy potrafię powstać ze snu, odrzucając zło, a ubierając się w zbroję odwiecznych Polskich wartości. Czy bez walki dam zniszczyć w sobie to, co dobre, to co piękne i to, co prawdziwe?”.
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy Uroczystości przeszli pod Pomnik Straceń. Wysłuchaliśmy przemówienia prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, który przypomniał pokrótce przebieg wydarzeń, w szczególności zapoznał z obwieszczeniem komendantury niemieckiego gestapo w Tylży z dnia 27 stycznia 1944 roku, w którym obiecano darowanie życia dla skazanych w zamian za wydanie przywódców polskiego podziemia działających na terenie Suwalszczyzny. Wprowadził nas też w atmosferę tamtych dni, pytając: ,,Co ci ludzie wtedy przeżywali? Tych szesnastu, ale również ich rodziny. Jakie myśli nimi targały? Zachować w tajemnicy, czy zdradzić i wydać? (...) Wybrali tajemnicę. Wybrali własną śmierć. Zapłacili najwyższą cenę. I po to dzisiaj spotykamy się, jak każdego roku w tym miejscu, żeby oddać cześć tym szesnastu powieszonym tutaj na rynku siennym, ale również tych Polaków, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę”. Nawiązując do naszych czasów stwierdził: „Dzisiaj nie musimy walczyć, nie musimy przelewać krwi, ale jesteśmy winni naszą pamięć dla tych właśnie wszystkich, którzy walczyli, przede wszystkim, którzy zginęli za naszą kochaną Ojczyznę”. W świetle wysłuchanej homilii wypada jednak powtórzyć: „Czy bez walki dam zniszczyć w sobie to, co dobre, to co piękne i to, co prawdziwe?”.

Po odmówieniu modlitwy za pomordowanych, którą poprowadził ks. Jarema Sykulski uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Straceń. Wiązanki złożyły następujące delegacje:

1. Delegacja kombatantów reprezentujących: Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków Koło w Suwałkach, Stowarzyszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

2. W imieniu Suwalczan Prezydent Miasta Suwałk - Pan Czesław Renkiewicz wraz z delegacją. Delegacji towarzyszył Moderator Miasta Suwałk ks. prałat Jarema Sykulski oraz Kapelan Wojsk Lądowych Duszpasterstwa Ewangelickiego ks. Dawid Banach.

3. Delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Suwałkach

4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach - Pan Zdzisław Przełowmiec wraz z delegacją radnych.

5. Delegacja Powiatu Suwalskiego

6. Wójt Gminy Suwałki - Pan Zbigniew Mackiewicz wraz z delegacją

7. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im, prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach

8. Delegacja Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy w Suwałkach

9. Delegacja Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej

10. Delegacja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

11. Wspólna delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach

12. Delegacja Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach

13. W imieniu suwalskich placówek oświatowych Delegacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach

14. Wspólna delegacja przedsiębiorstw komunalnych w Suwałkach

15. Wspólna delegacja samorządowych instytucji kultury miasta Suwałki

16. Delegacja Polskiej Organizacji Wojskowej w Suwałkach

17. Delegacja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suwałkach

18. Delegacja Wigierskiego Parku Narodowego

19. Delegacja Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach

Zakończenie Uroczystości nastąpiło w Lesie Szwajcarskim, gdzie przy grobie pomordowanych zapalono znicze.


03 lutego 2019 r. |
Niedziela dzisiejsza jest w parafii naszej Niedzielą Ewangelizacyjną. Ks. Piotr Paliwoda na każdej Mszy Świętej dzieli się z nami Słowem Bożym pogłębiając naszą wiarę. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. Piotr poprowadzi Wieczór Uwielbienia połączony z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Będzie to czas wspólnego dziękczynienia Bogu za dar wiary.
Od 5 lutego w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej o godz. 19.00 zapraszamy na Seminarium Odnowy Wiary. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do uczestnictwa najpierw we Mszy Świętej.


01 marca 2019 r.
W piątek Ks. Proboszcz wraz z delegacją z naszej parafii udali się do Częstochowy po odbiór zamówionej kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Centralnym momentem pielgrzymowania do Jasnogórskiego Sanktuarium była Msza Święta, która rozpoczęła się o godz. 17.00 współkoncelebrowana przez ks. proboszcza Wiesława Śliwczyńskiego, podczas której obraz został poświęcony. Czynny udział w liturgii wzięli również niektórzy członkowie naszej delegacji.
Obecnie obraz znajduje się w kaplicy u Sióstr Salezjanek - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II. Dnia 7 marca w czwartek obraz Matki Bożej zostanie wprowadzony uroczystą procesją do naszego kościoła. Początek uroczystości o godz. 17:00.
Zapraszamy do uczestnictwa w tych uroczystych chwilach naszej parafii.

07 marca 2019 r.
Przeżywaliśmy ważną uroczystość w naszej parafii. Przede mszą świętą o godz. 18.00 obraz Jasnogórskiej Matki Bożej w procesji został przeniesiony z kaplicy Sióstr Salezjanek do kościoła parafialnego. W procesji udział wzięli: Biskup Ełcki Ks. bp. Jerzy Mazur, kapłani z sąsiednich parafii oraz wierni. W czasie Mszy Świętej młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania, a obraz Matki Bożej został poświęcony. Wszystkim uroczystościom przewodniczył Ks. bp. Jerzy Mazur Biskup Ełcki. Na zakończenie Proboszcz zawierzył całą parafię Matce Bożej.

22 marca 2019 r.
W parafii naszej rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje prowadzi Ojciec Duchowny naszego WSD w Ełku ks. prałat Stanisław Jóźwiak. Rekolekcje będą trwały do niedzieli włącznie.

24 marca 2019 r.
Na zakończenie rekolekcji na Mszy Świętej o godz. 11.30 przeżyliśmy uroczyste umieszczenie Kopii Cudownego Obrazu M.B. Częstochowskiej na przygotowanym miejscu obok Krzyża w Prezbiterium.
Wierni wraz z księdzem Proboszczem i Wikariuszem odmówili Akt całkowitego oddania się Matce Bożej.

14 kwietnia 2019 r. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.
Przeżywaliśmy dzisiaj wspomnienie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak przed laty przybyliśmy do naszego kościoła z palmami wołając: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Nie bój się, Córo Syjonu!
Oto Król twój przybywa,
siedząc na oślęciu.


18 - 20 kwietnia 2019 r. Triduum Paschalne

18 kwietnia 2010 r. - Wielki Czwartek
W wielkoczwartkowe przedpołudnie we wszystkich kościołach katedralnych odprawiana jest tzw. msza krzyżma.
Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu - przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa oraz ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.
Podczas uroczystej Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 biły dzwony, za chwilę zamilkły, by odezwać się ponownie dopiero w Wielką Sobotę. Zamilkły też dzwonki przy ołtarzu. Ich głos został zastąpiony przez głuche klaskanie kołatek. Chrystus wydany na Mękę Krzyżową cierpi, a cały Kościół pogrąża się w smutku i żałobie.
Jezus w Najświętszym Sakramencie został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia tzw. Ciemnicy.
W tym dniu dziękowaliśmy naszym kapłanom za posługę kapłańską i duszpasterską.
Po Mszy Św. służba liturgiczna obnażyła ołtarz. Uczyniła to na pamiątkę obnażenia Jezusa z szat i obmycia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto krzyże i lichtarze. To piękny polski zwyczaj i przywodzący na myśl te chwile kiedy Jezus ...wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem napełnił naczynie wodą, zaczął umywać uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany...

Wierni adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Ciemnicy.


19 kwietnia 2019 r. - Wielki Piątek
Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Nabożeństwo Wielkiego Piątku zostało odprawione o godz. 18.00. Tego dnia nie odprawia się Mszy Św.. Po podejściu do Ołtarza kapłan w czerwonej szacie, przypominającej o ofierze krwi, leżąc krzyżem modlił się w milczeni.

Liturgia Wielkopiątkowa obejmuje następujące części:

- Liturgia Słowa - Odczytano Mękę Pańską wg św. Jana. Na zakończenie odmówiona została Modlitwa Powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat.

- Adoracja Krzyża - Do świątyni wniesiony został przykryty tkaniną Krzyż. Przy wtórze antyfony kapłan odsłonił najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały Krzyż. Księża, a następnie wszyscy wierni podeszli do Krzyża, aby przez przyklęknięcie i pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia.

- Komunia Święta.

- Przeniesienie Najświętszego Sakramentu w procesji do Grobu.

Wierni adorowali Jezusa w Grobie Pańskim.


20 kwietnia 2019 r. - Wielka Sobota
W tym dniu wierni przynosili do poświęcenia pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli tzw. święcone (święconkę).
O godz. 18.00 rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej.

Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części:

- Liturgia światła
Przed kościołem zostało rozpalone ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez kapłana, ubranego w białe, radosne szaty. Od ogniska zapalono dużą, wielkanocną świecę, sporządzoną z prawdziwego wosku - tzw. paschał. W uroczystej procesji paschał wniesiono do świątyni. Kapłan trzykrotnie zaśpiewał: Światło Chrystusa a wierni odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Wierni zapalili swe świece od świętego płomienia. Liturgia światła zakończyła się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

- Liturgia słowa
Rozważane są wielkie dzieła, których dokonał Pan Bóg od samego początku dla swego ludu. Składa się z czytań przeplatanych psalmami i modlitwą.

- Liturgia chrzcielna
Poświęcona jest tajemnicom sakramentu chrztu. Odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, podkreślającej jedność całego Kościoła. Kapłan poświęcił wodę chrzcielną. Odnowiliśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego.

- Liturgia Eucharystyczna
Jest ostatnim elementem obrzędów liturgicznych Wigilii Paschalnej. Ta cześć liturgii jest już częścią Niedzieli Zmartwychwstania. Biją dzwony i grają organy.


21 kwietnia 2019 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się zeń i weselmy.[Ps 118, 24]

O godz. 6.00 odprawiona została Rezurekcja, czyli Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim. Mszę św. poprzedziła radosna procesja z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła ze śpiewem pieśni: Wesoły nam dzień dziś nastał.
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

23 kwietnia 2019 r. - Liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski w Katedrze Gnieźnieńskiej.
W dniu 23 kwietnia 2019 r. ks. kanonik Wiesław Śliwczyński, proboszcz Parafii p.w. Ś. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach wraz z grupą wiernych, odebrał z rąk Prymasa Polski, ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, relikwie św. Wojciecha, Patrona Polski.
Zgodnie z wieloletnią tradycją Archidiecezji Gnieźnieńskiej przekazanie relikwii Świętego Patrona Polski miało podniosły charakter i dokonało się w Liturgiczną Uroczystość św. Wojciecha w Bazylice Archidiecezji w Gnieźnie podczas Mszy Świętej o godz. 12:00.
To niezwykle ważne dla Parafii wydarzenie związane jest z planowanym na dzień 29 września 2019 roku oddaniem Bogu naszego Kościoła.

19 maja 2019 r.
Po Mszy Świętej o godz. 11:30 wystąpił z koncertem pieśni Maryjnych zespół „Ocean Życia” działający przy Stowarzyszeniu Seniorzy z Pasją „Horyzont”. Koncert słowno-muzyczny poświęcony jest ku czci Św Jana Pawła II w 20 rocznicę pobytu w diecezji ełckiej.


9 czerwca 2019 Pierwsza Rocznica Komuni Świętej.
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego grono dzieci naszej parafii obchodziło I - Rocznicę przyjęcia Komunii Świętej. Niech Duch Prawdy, który zstąpił na Maryję i Apostołów rozświetla Wasze życie.

15 czerwca 2019 r.
O godzinie 10.00 Dzieci naszej parafii przystąpiły do I Komunii Świętej, uczestniczyły w pełni we Mszy Świętej.
Wypełniły się słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.” [Łk 18]

20 czerwca 2019 r. - Boże Ciało
Kościół Katolicki obchodził Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich.

Bezpośredni związek z ustanowieniem święta Bożego Ciała miały objawienia Julianny Cornillon z Francji.
Uroczystość liturgiczną Bożego Ciała wprowadził w 1246 roku biskup Robert dla diecezji Liege w Belgii, a papież Urban IV w 1264 roku ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła powszechnego.
Boże Ciało jest świętem ruchomym obchodzonym zawsze w 60 dni po Wielkanocy, czyli w pierwszy czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej
Boże Ciało to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu połączona z procesją do czterech ołtarzy. Celem uroczystości Bożego Ciała jest uczczenie ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytany jest fragment z jednej Ewangelii, a więc po kolei : Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

W naszej parafii Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 11.30.
Po Mszy Świętej kapłani niosąc Ciało Chrystusa w monstrancji i wierni na ustach z pieśniami ku czci Najświętszego Sakramentu wyruszyli w procesji po ulicach parafii do czterech ołtarzy. Przy ołtarzach odśpiewano Suplikacje Święty Boże, Święty Mocny... , kapłan odczytał Ewangelię, pobłogosławił wiernych Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.
Na zakończenie procesji wchodząc do Świątyni odśpiewano Te Deum Laudamus Ciebie Boga wysławiamy.

21 lipca 2019 r.
Od dziś rozpoczyna się tydzień modlitw za kierowców i podróżujących z okazji przypadającego wspomnienia św. Krzysztofa. Po każdej Mszy Świętej odbywa się poświęcenie pojazdów.

13 sierpnia 2019 r.
Montowanie boazerii na chórze kościoła.

25 sierpnia 2019 r.
Powitaliśmy nowego wikariusza naszej parafii Ks. Roberta Galickiego. Przybył do nas z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku.
Życzymy Księdzu błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

28 sierpnia 2019 r
Mamy nową kropielnice w przedsionku świątyni.

03 września 2019 r.
Obudowa drzwi wejściowych do świątyni.

25 września 2019 r.
Wnętrze Kościoła zostało upiększone przez nowe konfesjonały.

26 września 2019 r.
Rozpoczęły się rekolekcje przed poświęceniem Kościoła i potrwają do soboty 28 września. Rekolekcje prowadzi dr hab. teolog i historyk sztuki - Ks. Henryk Nadrowski.
W dniu dzisiejszym homilia poświęcona jest świętości niedzieli.

27 września 2019 r.
Montaż witrażu. Przesłaniem pierwszego witrażu jest wezwanie do odmawiania różańca.

29 września 2019 r. Poświęcenie kościoła.
W dniu 29 września 2019 roku w liturgiczne święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała ks. biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki dokonał poświęcenia kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach.


07 października 2019 r. - Męski Różaniec ulicami Suwałk.
Dzisiaj, we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w Światowy Dzień Różańca ulicami Suwałk przeszli mężczyźni z różańcem w ręku. Szli i modlili się w intencji Ojczyzny, Misji, rodziny, samych mężczyzn, a zwłaszcza za te wszystkie trudne sprawy, przed którymi dzisiaj stoją i przeżywają, a także o to, aby ochronić nasze miasto - Suwałki - przed wpływem ideologii LBGT. Organizatorem tego modlitewnego wydarzenia był Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Przemarsz poprzedziła Msza Święta w nowo poświęconym kościele pod wezwaniem św. Wojciecha. Czas i miejsce tego wydarzenia w nieoczekiwany sposób zbiegły się z montażem w kościele pierwszego witrażu poświęconego różańcowi i zawierającego wezwanie do codziennej modlitwy różańcowej.
Mszy przewodniczył kapelan suwalskich szpitali ks. Szymon Klimaszewski. W homilii ks. Szymon podkreślił, że w naturze mężczyzny jest interesowanie się kobietami. I właśnie ci wszyscy, którzy zgromadzili się w kościele, przyszli, aby zobaczyć najpiękniejszą z kobiet - matkę Boga, Maryję. Ks. kapelan podkreślił również znaczenie dla rodziny modlitwy różańcowej odmawianej przez mężczyzn, wskazał także znaczenie tej modlitwy w życiu społecznym i politycznym, odwołując się do pozytywnych zmian podczas kryzysu politycznego, grożącego wielkim rozlewem krwi w Filipinach.
Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczął się marsz ulicami Suwałk, podczas którego mężczyźni modlili się odmawiając kolejne tajemnice różańcowe. Przemarsz zakończył się przy pomniku papieża, Jana Pawła II, gdzie zgromadzeni mężczyźni zawierzyli się Maryi i zobowiązali się do ojcostwa duchowego względem swojej rodziny, krewnych, dzieci, a także ludzi spotkanych na drodze.

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,8% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

28

Krajów
00008887
Dzisiaj: 10
Wczoraj: 14
Ten tydzień: 59
Ten miesiąc: 605
Razem: 8.887