KRONIKA WYDARZEŃ ROKU LITURGICZNEGO 2014/2015

7 grudnia 2014 r. - Rekolekcje Adwentowe
Dzisiaj w naszej parafii rozpoczęły się Rekolekcje Adwentowe, które prowadzi Ks. Krzysztof Mulewski - proboszcz parafii w Zelkach. Rekolekcje potrwają do 9 grudnia.


24 / 25 grudnia 2014 r - Boże Narodzenie
W Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 23.00 wierni tradycyjnie zebrali się w naszej świątyni na modlitwie - odmówiono różaniec. O godz. 23.30 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe. Ks. Proboszcz i Wikary podzielili się opłatkiem z parafianami i gośćmi. Śpiewano kolędy. Wierni wzajemnie dzielili się opłatkiem i składani sobie życzenia.
O godzinie 24.00 odprawiona została Pasterka.


04 stycznia 2015 r 
Dzisiaj o godz. 16.00 na plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe członków Rady Parafialnej i Ekonomicznej oraz grup modlitewnych z Kapłanami naszej parafii.


11 stycznia 2015 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Dzisiaj w Niedzielę Chrztu Pańskiego Mszę Świętą o godz. 11.30 uświetnił swoim występem i śpiewem kolęd Zespół Ludowy Rospuda z Filipowa. Udzielony został chrzest jednemu dziecku przez co przybył nowy Członek Kościoła Świętego. Po Mszy Świętej dzieci do lat siedmiu odebrały paczki.


18 stycznia 2015
W dniu dzisiejszym w parafii naszej gościliśmy Siostrę Teresę ze Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która przybyła do nas z Klasztoru w Podkowie Leśnej k/ Warszawy. Przybliżyła nam wszystkim tajemnicę powołania do służby Panu Bogu.


18 stycznia 2015 r.
W Ełku odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna Dobro Wspólne, Przedsiębiorców Ełckich oraz Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Ks. Biskupem Jerzym Mazurem SVD, Biskupem Ełckim. Spotkanie rozpoczęło się w Katedrze p.w. Św. Wojciecha o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Jerzy Mazur.
Po Mszy Świętej przenieśliśmy się do Centrum Administracyjno - Pastoralnego Diecezji Ełckiej. W części artystycznej spotkania młodzież z II LO Zespołu Szkół Nr 2 w Ełku przedstawiła spektakl p.t. Trędowaty bo niekochany, w którym podjęła problematykę miłości - czym jest naprawdę miłość? Uczestnicy spotkania nagrodzili młodzież burzliwymi oklaskami.
W dalszej części spotkania Ks. Biskup podziękował pracodawcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dobro Wspólne za tworzenie nowych miejsc pracy oraz członkom Akcji Katolickiej za miniony rok wytężonej pracy związanej w szczególności z przygotowaniem peregrynacji Obrazu Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku, poczym wszyscy zgromadzeni podzieli się opłatkiem składając sobie tradycyjnie życzenia noworoczne.
Spotkanie zakończone zostało agapą.


18 lutego 2015 r - Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna 40-dniowy Wielki Post. W Kościele katolickim to czas przygotowań, poprzez rekolekcje i spowiedź, do największego święta w całym roku liturgicznym Zmartwychwstania Pańskiego.
Na wszystkich Mszach Świętych kapłani posypali głowy wiernych popiołem na znak żałoby i pokuty.


08 marca 2015 r. - Rekolekcje Wielkopostne
W dniach od 08 do 11 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje prowadził Ksiądz Prałat Jan Paszulewicz.
Dziękujemy księdzu Janowi za trud głoszenia Słowa Bożego i budowania naszej wiary.


25 marca 2015 r. - Zwiastowanie Pańskie
W tak uroczystym dniu w czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 parafianie przyjęli w duchową adopcję Poczęte Dziecko.


29 marca 2015 r. - Niedziela Palmowa
Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania paschalnego misterium. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, którego najważniejszą częścią jest Triduum Paschalne. Wierni, zgodnie z tradycją, przynieśli do poświęcenia palmy wielkanocne. W Liturgii Słowa czytany jest opis Męki Pańskiej wg św. Marka.
Karolinka otrzymała Sakrament Chrztu Świetego.


1 kwietnia 2015r. - 71 rocznica stracenia 16 mieszkańców Suwalszczyzny.
O godz. 9.00 została odprawiona Msza Święta dla uczczenia 71 rocznicy stracenia przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach 16 mieszkańców Suwalszczyzny. Mszę Świętą odprawił Ks. kanonik Wiesław Śliwczyński oraz Ks. prałat Kazimierz Gryboś z parafii p.w. św. Aleksandra w Suwałkach.
Udział wzięli: władze samorządowe Miasta Suwałki, Powiatu Suwalskiego i Gminy Suwałki, organizacje związków kombatanckich, delegacje służb mundurowych, szkół, harcerzy, młodzieży, pocztów sztandarowych.
Po Mszy Św. uczestnicy przeszli pod Pomnik Straceń przy ul. Sejneńskiej, gdzie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia i złożone wieńce.
Następnie uroczystości przeniesione zostały pod pomnik w lesie Szwajcarskim gdzie złożono kwiaty.


OKRES TRIDUUM PASCHALNEGO
02 kwietnia 2015 r. - Wielki Czwartek
Podczas uroczystej Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 biły dzwony, za chwilę zamilkły, by odezwać się ponownie dopiero w Wielką Sobotę. Zamilkły też dzwonki przy ołtarzu. Ich głos został zastąpiony przez głuche klaskanie kołatek. Chrystus wydany na Mękę Krzyżową cierpi, a cały Kościół pogrąża się w smutku i żałobie.
Jezus w Najświętszym Sakramencie został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia tzw. Ciemnicy.
W tym dniu dziękowaliśmy naszym kapłanom za posługę kapłańską i duszpasterską.
Po Mszy Św. służba liturgiczna obnażyła ołtarz. Uczyniła to na pamiątkę obnażenia Jezusa z szat i obmycia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto krzyże i lichtarze. To piękny polski zwyczaj i przywodzący na myśl te chwile kiedy Jezus ...wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem napełnił naczynie wodą, zaczął umywać uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany...
Wierni adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Ciemnicy do godz. 21.00.


03 kwietnia 2015 r. - Wielki Piątek
Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Nabożeństwo Wielkiego Piątku zostało odprawione o godz. 18.00. Tego dnia nie odprawia się Mszy Św.. Po podejściu do Ołtarza kapłan w czerwonej szacie, przypominającej o ofierze krwi, leżąc krzyżem modlił się w milczeni.

Liturgia Wielkopiątkowa obejmuje następujące części:

- Liturgia Słowa - odczytano Mękę Pańską wg św. Jana. Na zakończenie odmówiona została Modlitwa Powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat.

- Adoracja Krzyża - do świątyni wniesiony został przykryty tkaniną Krzyż Misyjny, który w dniu dzisiejszym został przywieziony do naszej światyni, a w maju w czasie Misji Świętych stanie przed naszym kościołem. Przy wtórze antyfony kapłan odsłonił najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały Krzyż. Księża, a następnie wszyscy wierni podeszli do Krzyża, aby przez przyklęknięcie i pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia.

- Komunia Święta.

-Przeniesienie Najświętszego Sakramentu w procesji do Grobu.

Po nabożeństwie młodzież z KSM przedstawiła misterium Drogi Krzyżowej.
Wierni adorowali Jezusa w Grobie Pańskim do godz. 22.00.


04 kwietnia 2015 r. - Wielka Sobota
W tym dniu wierni przynosili do poświęcenia pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli tzw. święcone (święconkę).
O godz. 18.00 rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej.

Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części:

- Liturgia Światła
Przed kościołem zostało rozpalone ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez kapłana, ubranego w białe, radosne szaty. Od ogniska zapalono dużą, wielkanocną świecę, sporządzoną z prawdziwego wosku - tzw. paschał. W uroczystej procesji paschał wniesiono do świątyni. Kapłan trzykrotnie zaśpiewał: Światło Chrystusa a wierni odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Wierni zapalili swe świece od świętego płomienia. Liturgia światła zakończyła się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

- Liturgia Słowa
Rozważane są wielkie dzieła, których dokonał Pan Bóg od samego początku dla swego ludu. Składa się z czytań przeplatanych psalmami i modlitwą.

- Liturgia Chrzcielna
Poświęcona jest tajemnicom sakramentu chrztu. Odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, podkreślającej jedność całego Kościoła. Kapłan poświęcił wodę chrzcielną. Odnowiliśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego.

- Liturgia Eucharystyczna
Jest ostatnim elementem obrzędów liturgicznych Wigilii Paschalnej. Ta cześć liturgii jest już częścią Niedzieli Zmartwychwstania. Biją dzwony i grają organy, a wierni śpiewają Ciebie, Boga wysławiamy.


05 kwietnia 2015 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się zeń i weselmy.[Ps 118, 24]

O godz. 6.00 odprawiona została Rezurekcja, czyli Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim. Mszę św. poprzedziła radosna procesja z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła ze śpiewem pieśni: Wesoły nam dzień dziś nastał.
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!


22 kwietnia 2015 r. - Uroczystość Odpustowa ku czci Świętego Patrona naszej Parafii - Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika.
O godzinie 18.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta odpustowa koncelebrowana, której przewodniczył Ksiądz Dziekan, Kanonik Tadeusz Rynkiewicz. Słowo Boże wygłosił Prałat Ksiądz Przemysław Rogowski.
Ksiądz Przemysław Rogowski w tym roku obchodzi 60 - lecie święceń kapłańskich. Z tej to okazji Ksiądz Kanonik Wiesław Śliwczyński, proboszcz naszej parafii i parafianie złożyli Księdzu Przemyslawowi Rogowskiemu życzenia, wręczyli prezent: albę, obraz Matki Bożej z Papieżem Janem Pawłem II i kwiaty. Zaśpiewano też piosenkę Wystarczyła ci sutanna uboga...
Po Mszy Świętej odmówiono Litanię Loretańską i odśpiewono Ciebie Boga wysławiamy
Wierni otrzymali pamiątykowe obrazki wydane z okazji obchodów 60 - lecia święceń kapłańskich.


10 maja 2015 r.
Jutro 11 maja Ksiądz Tomasz, wikariusz naszej parafii, obchodzi XIII rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji już dziś parafianie złożyli Księdzu serdeczne życzenia i kwiaty. Również w intencji Ks. Tomasza odmówiliśmy modlitwę Pod Twoją obronę.


24 maja 2015 r.
Dzisiaj rozpoczęły się w naszej parafii Misje Święte, trwać będą do przyszłej niedzieli tj. 31 maja 2015 r. Misje Święte prowadzą Księża Pallotyni Ks. Wojciech Chmielecki i Ks. Krzysztof Morka.


04 czerwca 2015 r. - Boże Ciało
O godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Msza Święta, po której kapłani niosąc Ciało Chrystusa w monstrancji i wierni na ustach z pieśniami ku czci Najświętszego Sakramentu wyruszyli w procesji po ulicach parafii do czterech ołtarzy.

07 czerwca 2015 r. - X Niedziela Zwykła
Na Mszach Świętych gościliśmy Księdza Arkadiusza Dardzińskiego, kierownika Pieszej Pielgrzymki Ełckiej na Jasną Górę, który skierował do nas zachętę do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę. Osoby towarzyszące Księdzu Arkadiuszowi, uczestniczki Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę, złożyły świadectwo.
Dzisiaj również Ksiądz Kanonik Wiesław Śliwczyński, proboszcz naszej parafii obchodzi Imieniny. Z tej to okazji wierni złożyli Księdzu życzenia i kwiaty.


17 czerwca 2015 r.
Ks. Kanonik Wiesław Śliwczyński, Proboszcz naszej parafii, obchodzi XXXI rocznicę święceń kapłańskich.


23 - 24 czerwca 2015 r. - Symbole ŚDM w naszej parafii
W ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 w naszej Diecezji trwa Peregrynacja Symboli ŚDM. Symbole te przybyły do naszej parafii we wtorek 23 czerwca: Krzyż ofiarowany młodzieży przez św. JPII w roku 1984 i Ikona Matki Bożej Opiekunki Ludu Rzymskiego - Salus populi Romani, ofiarowanej młodzieży również przez św. JPII w roku 2003.
Z parafii św. Aleksandra po Mszy Świętej o godz. 17.00 wyruszyła Droga Krzyżowa ulicami Suwałk. Wierni nieśli Krzyż Święty. O godz. 20.00 przybyli wraz z Krzyżem do naszego kościoła parafialnego, jako ostatniej, XIV Stacji Drogi Krzyżowej.
Po krótkim nabożeństwie, piesza pielgrzymka z Krzyżem i pochodniami, wyruszyła do Starego Folwarku, skąd Krzyż, statkiem został przewieziony do wigierskiego klasztoru
Następnego dnia rano o godz. 8.30 ponownie powitaliśmy symbole ŚDM: Krzyż i Ikonę Matki Bożej, na boisku Sióstr Salezjanek. Było to spotkanie modlitewne, któremu przewodniczył ks. Tomasz, wikariusz naszej parafii. Ks. Tomasz odczytał Słowo Boże i wygłosił homilię. Uczniowie ZST przedstawili pantomimę mówiącą o tym, że wszystkie nasze boleści, krzyże, cierpienia i choroby Pan Jezus wziął od nas na siebie i zaniósł na Krzyż. Odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.
Młodzież upiększyła spotkanie muzyką i pieśniami religijnymi.12 lipca 2015 r. - Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w naszej parafii.
Na Mszach Świętych o godz. 9.00 i 11.30 gościliśmy młodzież korzystającą ze stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Młodzież aktywnie uczestniczyła w Mszach Świętych oraz złożyła świadectwo.
Celem Fundacji jest: upowszechnianie nauczania Świętego Jana Pawła II, wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z małych miast i wsi, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej.
Poprzez wsparcie finansowe i formację duchową Fundacja daje młodym szansę rozwijania talentów, które posiadają. Wychodzi tym samym naprzeciw nauczaniu społecznemu Świętego Jana Pawła II, jego trosce o młodzież.

26 lipca 2015 r. - Poświęcenie pojazdów
W Niedzielę dzisiejszą kończy się tydzień Św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po każdej Mszy Świętej zostały poświęcone pojazdy, którymi poruszamy się po drogach.


06 września 2015 r. - Poświęcenie tornistrów
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego na Mszy Świętej o godzinie 11.30 Ks. Proboszcz poświęcił dzieci i ich tornistry.


18 października 2015 r.
W niedzielę dzisiejszą przypada Światowy Dzień Misyjny, w parafii naszej gościmy Ks. Misjonarza ze Wschodu Ks. Władysława Urbanowicza, który kieruje dziś do nas Słowo Boże i zbiera dobrowolne ofiary na Misje.

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,8% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

28

Krajów
00008886
Dzisiaj: 9
Wczoraj: 14
Ten tydzień: 58
Ten miesiąc: 604
Razem: 8.886