KRONIKA WYDARZEŃ ROKU LITURGICZNEGO 2012/2013

21 grudnia 2012 r. - Rekolekcje Adwentowe
W dniu 21 grudnia rozpoczęliśmy Rekolekcje Adwentowe, w tym roku, w zimowej i już Bożonarodzeniowej scenerii. Rekolekcje prowadzi ks. Marcin Maczan, notariusz Kurii Diecezjalnej w Ełku.
Pierwszy dzień Rekolekcji ks. Marcin poświęcił problematyce Wiary.
W Roku Wiary warto przypomnieć tu słowa biskupa Jerzego Mazura z listu pasterskiego na Adwent 2012:
Życie ludzi na ziemi oparte jest na wierze. Bez wiary nie ma możliwości rozwoju człowieka i komunikacji między ludźmi. Wszystko opiera się na uznaniu za wiarygodne tego, co jest nam przekazywane. Dlatego wiara jest potrzebna człowiekowi tak, jak powietrze, którym oddycha.
Nasze życie z Bogiem domaga się wiary. Wierzymy w Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który objawił nam Jego oblicze. To On oddał życie za nas na krzyżu i zmartwychwstał. To Jezus Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale, jak mówi List do Hebrajczyków jest tym, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala
(Hbr 12,2).

Oby ten rekolekcyjny czas pozwolił nam na właściwe przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia

24 / 25 grudnia 2012r - Pasterka, Boże Narodzenie
Jak co roku w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 23.00 spotkaliśmy się w naszym parafialnym kościele na modlitwie różańcowej.
Po zakończeniu różańca o godz. 23.30 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe. Ks. kanonik Krzysztof Krupiński, proboszcz naszej parafii i ks. Tomasz Sikorski, wikariusz parafii podzielili się z nami i gośćmi parafii opłatkiem. Składaliśmy sobie życzenia Bożonarodzeniowe, śpiewaliśmy kolędy.
O godzinie 24.00 rozpoczęła się Pasterka. Na początku mszy w uroczystej procesji Dziecię Jezus uroczyście zostało przeniesione do żłóbka.
Na zakończenie Mszy św. Ks. Proboszcz raz jeszcze złożył zgromadzonym wiernym świąteczne życzenia.

30 grudnia 2012 r. - Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej
Dzisiaj członkowie Akcji Katolickiej spotkali się z Ks. Proboszczem na opłatku. Przy śpiewie kolęd prezes Agnieszka Bagińska podsumowała miniony rok działalności POAK i przedstawiła plany na przyszłość.


06 stycznia 2013 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele.
W tym dniu w Kościele utrwalił się zwyczaj święcenia kredy i kadzidła. Po Mszy św. o godz. 11.30 wystąpili Kolędnicy Misyjni ze swoim programem, a następnie Mikołaj rozdał paczki świąteczne dla dzieci do lat siedmiu. Było wiele radości i uśmiechów.
(Zdjęcia z Kolędników Misyjnych i Mikołaja w zakładce Okolice kultury.)


13 stycznia 2013 r. - Uroczystość Chrztu Pańskiego
Dzisiaj na mszach św. z Ewangelii św. Łukasza czytamy: ... Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Chrzest Jezusa kieruje naszą uwagę na nasz własny chrzest. Także do nas, jako przybranych dzieci Ojca, skierowane są słowa: Tyś jest mój syn umiłowany (córka umiłowana), w Tobie mam upodobanie.
Uwierzmy, że jesteśmy dziećmi samego Boga, Bóg jest naszym Ojcem. A więc traktujmy Boga jak naszego Ojca, przychodźmy do niego w chwilach radosnych i smutnych. Przychodźmy także, ot tak, żeby porozmawiać, posiedzieć z nim, zapytać się, co u Niego słychać?

Dzisiaj na każdej Mszy Świętej kapłan poświęca wodę, którą bierzemy do swoich domów.


03 lutego 2013 r. - Świętego Błażeja - patrona chorób gardła
Święty Błażej biskup, męczennik - poniósł śmierć męczeńską ok 316 roku. W tym dniu, zgodnie z tradycją, w kościołach błogosławi się gardła przez przyłożenie dwóch skrzyżowanych świec i wezwaniu wstawiennictwa św. Błażeja.


13 lutego 2013 r. - Środa Popielcowa
Dzisiaj obchodzimy Środę Popielcową - dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ten dzień pobudza katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. W czasie mszy świętej jest święcony popiół, a głowy wiernych posypuje się pokutnym popiołem.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz albo Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII wieku. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X wieku. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego rok.


03 marca 2013 r. - Rekolekcje Wielkopostne
Dzisiaj rozpoczęły się w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje Wielkopostne, trwać będą do 06 marca. Rekolekcjom przewodniczy Ks. Tadeusz Krzywiński, wikariusz parafii Wigry. Serdecznie witamy księdza. Są to szczególne dni łaski Bożej. Jest to też czas przygotowania do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.


06 marca 2013 r. - Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych
Dzisiaj ostatni dzień Rekolekcji. Na Mszę Świętą o godz 18.00 przybyli chorzy, którym udzielony został Sakrament Namaszczenia Chorych.

24 marca 2013 r. - Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa jest pamiątką uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Na Mszy świętej czytana jest Męka Pańska z Ewangelii św. Łukasza. Wierni przyniesli do kościoła palmy, które zostały poświęcone.


TRIDUUM PASCHALNE
28 marca 2013 r. - Wielki Czwartek
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane...

Jest to dzień ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W godzinach rannych kapłani gromadzą się wokół swego biskupa. Koncelebrują Mszę Krzyżma Świętego, manifestują jedność prezbiterium całej diecezji, ponawiają ślubowania złożone w dniu święceń. W czasie Mszy Św. następuje poświęcenie olejów.
Wieczorem we wszystkich parafiach sprawowana jest Masz Wieczerzy Pańskiej - wierni gromadzą się wokół swojego Pasterza - Proboszcza.
W tym dniu w naszym kościele na wieczornej Mszy Świętej modliliśmy się za naszych Kapłanów. Przedstawiciele grup parafialnych złożyli Duszpasterzom podziękowania za posługę kapłańską. Na zakończenie, przy dźwiękach drewnianych kołatek, uroczystą procesją przeniesiono Pana Jezusa Eucharystycznego do Ołtarza Wystawienia tzw. Ciemnicy. Wierni adorowali Jezusa w Ciemnicy do godz. 21.00.


29 marca 2013 r. - Wielki Piątek
Piłat ... wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A Om sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, ...

Wielki Piątek jest to dzień zbawczej męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Dzień modlitewnej ciszy, ale nie żałoby. Stajemy w tym dniu pod Krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.
W kościołach w godzinach wieczornych gromadzą się wierni, aby brać udział w specjalnej liturgii wielkopiątkowej. Składa się ona z procesji, leżenia krzyżem przed obnażonym ołtarzem, liturgii Słowa i rozszerzonej modlitwy powszechnej. Druga część tej liturgii stanowi uroczysta adoracja krzyża, a trzecią Komunia Święta. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętej.
W tym dniu wierni naszej parafii licznie zgromadzili się na wieczornym nabożeństwie. Na zakończenie nabożeństwa Jezus Eucharystyczny został przeniesiony do Grobu Pańskiego, przy którym adoracja trwała do godz. 22.00. Młodzież z KSM wspólnie z ks. Tomaszem przygotowała nam Wspomnienie o Jezusie przez biblijne postacie. 

30 marca 2013 r. - Wielka Sobota
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Wielka Sobota, to dzień spoczynku Pana w grobie. Dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W tym dniu nie ma nic z żałoby, nie ma smutku, ale cicha, wewnętrzna radość płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei wypełnienia wszystkiego, co zapowiedział.
Przy Grobie Chrystusa modlitewna adoracja. Wierni przynoszą w koszykach pokarmy do poświęcenia przez kapłana.
Wieczorem wierni ze świecami gromadzą się w kościele na obchód Wigilii Paschalnej, która składa się z czterech części:. Są to:
- Liturgia Światła - Poświęca się paschał, wnosi uroczyście światło do przyciemnionego kościoła i śpiewa się Orędzie Paschalne.
- Liturgia Słowa - Rozważamy w nich wielkie dzieła, których dokonał Pan Bóg od samego początku dla swego ludu.
- Liturgia Chrzcielna - Kapłan poświęca wodę chrzcielną, wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.
- Msza Paschalna - Zabrzmią wszystkie dzwony świątyni i radosne Alleluja wielkanocne.

W naszej parafialnej świątyni wieczorem zgromadziliśmy się na obchodach Wigilii Paschalnej. W sobotnich uroczystościach wziął udział ksiądz prałat Stanisław Wysocki. Do swoich mieszkań powróciliśmy z wodą, która została poświęcona w czasie uroczystości.


31 marca 2013 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

O godz. 6.00 została odprawione Rezurekcja, czyli Msza Św. o Zmartwychwstaniu Pańskim. Kapłan udał się do Grobu Chrystusa, wziął Najświętszy Sakrament i wraz z wiernymi wyruszyła radosna procesja dookoła kościoła ze śpiewem pieśni Wesoły nam dziś dzień nastał.


03 kwietnia 2013 r. - 69 rocznicy stracenia w Suwałkach mieszkańców Suwalszczyzny
Dzisiaj w naszej świątyni o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji upamiętnienia 69 rocznicy stracenia przez okupantów niemieckich 16 członków ruchu oporu - mieszkańców Suwalszczyzny, której przewodniczył ks. kanonik Krzysztof Krupiński, proboszcz naszej parafii. Mszę świętą upiększył występ Chóru Seniora z Suwalskiego Ośrodka Kultury. We mszy św. udział wzięli: władze samorządowe Miasta Suwałki, Powiatu Suwalskiego i Gminy Suwałki, delegacje związków kombatanckich, delegacje służb mundurowych, poczty sztandarowe, młodzież szkolna i harcerska oraz mieszkańcy Suwałk. Po Mszy św. z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Marek Buczyński, zastępca prezydenta Suwałk. Następnie uroczystości zostały przeniesione pod Pomnik Straceń przy ul. Sejneńskiej gdzie złożono kwiaty.
Wartość tej uroczystości jest dla mieszkańców Suwałk nie do przecenienia. Powoli odchodzą już od nas Ci, którzy byli naocznymi świadkami zdarzeń, zaś edukacja historyczna w szkołach jest coraz bardziej ograniczana. Trzeba też tutaj wspomnieć o coraz bardziej nachalnym zjawisku nowego interpretowania faktów historycznych związanych z okresem II wojny światowej, w którym zakłada się, jako podstawową przesłankę - głupotę patriotyzmu. Wynikiem tego rodzaju interpretacji jest wykazywanie bezsensowności wysiłku zbrojnego ludności polskiej w okresie II wojny i więcej jeszcze, o tych, którzy organizowali ten wysiłek mówi się już czasami jak o swojego rodzaju przestępcach odpowiedzialnych za śmierć ludności cywilnej nie uczestniczącej wprost w walce.
Powinniśmy być tutaj wdzięczni władzom samorządowym Suwałk za coroczne organizowanie uroczystości, jak również ks. proboszczowi naszej parafii za mszę, słowo z ambony i modlitwę.


08 kwietnia 2013 r. - Zwiastowanie Pańskie
Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 18.00 parafianie przystąpili do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Idea duchowej adopcji zrodziła się w Anglii i we Francji po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Do Polski została przeniesiona przez Zakon Paulinów. Pierwszy akt duchowej adopcji w Polsce miał miejsce 2 lutego 1987 r. w Warszawie.
Duchowa adopcja jest przyjęciem w modlitewną opiekę jednego dziecka, któremu grozi śmierć w łonie matki. Imię tego dziecka znane jest jedynie samemu Bogu. Modlitwą zostaje otoczone nie tylko poczęte dziecko, ale również jego rodzice, aby przyjęli je z miłością i dobrze wychowali. Duchową adopcję może podejmować każdy, jednak dzieci mogą to czynić tylko pod opieką i kierunkiem rodziców. Duchowa adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym rozważaniu/odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.


20 kwietnia 2013 r. - Pogrzeb s. Janiny Parfieńczyk ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki - Salezjanki
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Rz 14, 7-8

W dniu 20 kwietnia 2013 odprowadziliśmy do domu Ojca siostrę Janinę Parfieńczyk ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki - Salezjankę. Siostra Janina zmarła w dniu 18 kwietnia 2013 w szpitalu w Suwałkach mając 77 lat i 55 lat profesji zakonnej.
W Suwałkach przez 20 lat pracowała na rzecz młodzieży i rozwoju dzieła Zgromadzenia.
Mszę świętą, pogrzebową celebrował bp Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej.
Siostry Salezjanki proszą o modlitwę za zmarłą Siostrę, aby dobry Bóg obdarzył ją radością życia wiecznego w Niebie.


23 kwietnia 2013 r. - Uroczystość Św. Wojciecha
Dzisiaj obchodziliśmy Uroczystość Św. Wojciecha , Biskupa i Męczennika głównego patrona Polski, Diecezji Ełckiej i naszej Parafii. Uroczysta Msza św. odpustowa odprawiona została o godz. 18.00., Mszy św. przewodniczył ks. Jacek Nogowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.


25 maja 2013 r. - I Komunia Święta Dzieci
Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. [Łk 18, 15-17]
Dzisiaj 35 dzieci naszej parafii po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swego serca. Jest to ważny dzień dla każdego dziecka, chociaż może o tym Ono nie wie, może nie myśli, ale my rodzice powinniśmy o tym wiedzieć i myśleć. Od tego dnia, jak ten dzień dziecko przeżyje, niejednokrotnie zależy jego przyszłe życie. Dla wielu świętych ten dzień był najważniejszym dniem w życiu. Oto sam Bóg zstępuje z Nieba i wstępuje do serca dziecka. Bóg daje Siebie swojemu stworzeniu - człowiekowi. Tylko Miłość może tak uczynić. Tylko Miłość może tak uniżyć się by wywyższyć człowieka. Stwórca człowieka jednoczy się ze swoim stworzeniem. Pozostanie to wielką i niepojętą tajemnicą.

Mszę świętą o godz. 10.00 koncelebrował proboszcz naszej parafii ks. kanonik Krzysztof Krupiński.


30 maja 2013 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ( Boże Ciało) jest to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu.
Po uroczystej Mszy Świętej o godz 11.30, która była też mszą świętą rocznicową dzieci, które w ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą, wyruszyła procesja Bożego Ciała po ulicach naszej parafii. Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie wyszedł ze świątyni do ludzi. Procesja ze śpiewem pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu przeszła do zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytany został fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii.


31maja 2013 r. - 27 rocznica święceń kapłańskich księdza kanonika Krzysztofa Krupińskiego
Dzisiaj proboszcz naszej parafi obchodzi Jubileusz 27 lecia święceń kapłańskich. Z tej to okazji wierni naszej parafii złożyli naszemu Pasterzowi życzenia.


06 czerwca 2013 r. - Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
Dzisiaj uroczystą Mszę Świętą o godz. 18.00 z okazji zakończenia Oktawy Bożego Ciała celebrował wikary naszej parafii ks. Tomasz Sikorski. Poświęcone zostały wianuszki. Na zakończenie uroczystości kapłani naszej parafii błogosławili dzieci.

08 czerwca 2013 r. - Bierzmowanie
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąc nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. [J 14, 15-17]
O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza Św., podczas której Ks. Biskup Romuald Kamiński Biskup Pomocniczy udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy moc Ducha Świętego do wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Jest dopełnieniem łaski Chrztu Świętego.
Byliśmy też świadkami przyjęcia dzieci i młodzieży do Służby Liturgicznej Ołtarza - lektorów i ministrantów.


25 lipca 2013r - Wspomnienie św. Krzysztofa
Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących. Z tej okazji o godz. 18.00 w naszej świątyni odprawiona została uroczysta Msza Święta.
Proboszcz naszej parafii ks. Kanonik Krzysztof Krupiński obchodzi dzisiaj imieniny. Młodzież z KSM i parafianie złożyli Solenizantowi życzenia i kwiaty. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wierni zaśpiewali Życzymy, życzymy ...
Po Mszy św. Proboszcz poświęcił pojazdy mechaniczne.

22 września 2013 r.
Rozpoczęliśmy dzisiaj rekolekcje parafialne przed Uroczystością nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii Cudownego Obrazu. Do tej Uroczystości przygotowuje Ojciec Stanisław Jarosz z zakonu ojców Paulinów. Na każdej Mszy św. głosił kazanie rekolekcyjne, a o godz. 21.00 przewodniczył w Apelu Jasnogórskim.

24 września 2013 r.
Matka Boża w Kopii Jasnogórskiego Obrazy przybyła do naszej Parafii. O godz. 16.00 wierni zgromadzili się w świątyni, by przygotować się na przyjęcie Matki Bożej, naszej Matki. Modlitwom przewodniczył o. Stanisław Jarosz, Paulin z Włodawy. O godz. 16.30 z modlitwą i pieśnią na ustach wyruszyliśmy na spotkanie Matki Bożej, którą w strugach deszczu powitaliśmy na skrzyżowaniu ulicy Sejneńskiej i Szkolnej. Obraz Pani Jasnogórskiej przyjechał do nas z parafii p.w. Ducha Świętego w Kaletniku. Następnie wierni w procesji przynieśli obraz do świątyni, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie Matki Bożej przez proboszcza parafii ks. Krzysztofa Krupińskiego, a następnie przez grupy parafialne: dzieci, młodzież KSM, Akcja Katolicka w imieniu wszystkich grup parafialnych, Rada Parafialna i siostry Salezjanki. Po uroczystościach powitalnych została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez 13 kapłanów, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup ks. Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.
Po Mszy Św. program uroczystości był następujący:

20.00 Różaniec,
21.00 Apel Jasnogórski prowadził kustosz Obrazu,
22.00 Czuwanie młodzieży,
23.00 Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary przy Obrazie,
24.00 Msza święta w intencji powołań,

25.09. - II dzień Nawiedzenia:
1.00 - 6.00 Czuwanie modlitewne,
6.00 Godzinki ku czci NMP,
7.00 Msza święta z nauką,
9.00 Msza święta dla chorych z nauką i Sakramentem Chorych,
12.00 Msza święta dla dzieci i matek w stanie błogosławionym z nauką i błogosławieństwem z nałożeniem rąk.

O godz. 15.00 została odprawiona Msza święta dziękczynna za nawiedzenie parafii celebrowana przez ks. proboszcza i wikariusza parafii. Proboszcz i przedstawiciele parafian podziękowali Matce Bożej za łaskę nawiedzenia parafii. Następnie Obraz Pani Jasnogórskiej odjechał do parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach.

 

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,8% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

28

Krajów
00008887
Dzisiaj: 10
Wczoraj: 14
Ten tydzień: 59
Ten miesiąc: 605
Razem: 8.887