KRONIKA WYDARZEŃ ROKU LITURGICZNEGO 2011/2012

18 grudnia 2011 r. - Rekolekcje Adwentowe
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się nasze parafialne rekolekcje Adwentowe, które trwać będą do 20 grudnia. Jest to szczególny czas łaski Bożej dla naszej wspólnoty parafialnej. Rekolekcjom przewodniczy Ks. Tadeusz Krzywiński wikariusz parafii Wigry.


24 - 25 grudnia 2011 r. - Spotkanie opłatkowe i Pasterka
Wigilia Bożego Narodzenia - Jak co roku o godz. 23.00 parafianie przybyli do świątyni by modlić się na różańcu. Następnie kapłani podzielili się opłatkiem z wiernymi i złożyli świąteczne życzenia. O godz. 24.00 ks. Krzysztof Krupiński proboszcz naszej parafii odprawił Pasterkę.


06 stycznia 2012 r. - Trzech Króli
Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli.
Jezus przyszedł na ziemię, aby zbawić wszystkich ludzi. Dlatego objawił się nie tylko Izraelitom, Narodowi Wybranemu Starego Testamentu, lecz także objawił się poganom. Trzej Mędrcy są przedstawicielami świata pogańskiego. Prowadzeni przez światło (gwiazdę) przybyli do Betlejem i oddali pokłon nowo narodzonemu królowi żydowskiemu Jezusowi i otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inna drogą udali się do swojej ojczyzny.
My także ciągle szukamy Jezusa, pokonujemy drogę jak ewangeliczni królowie, a naszym światłem jest wiara, Pismo Święte i modlitwa. A gdy znajdziemy już Jezusa, to mamy do wyboru dwie drogi powrotu; pierwsza - wrócić do swojego starego życie - wówczas ułuda świata, podobnie jak zamierzał Herod, zabije w nas Skarb, który znaleźliśmy. Druga droga - wybrać inne, nowe życie, przeciąć wszystkie nitki, które łączą nas ze starym światem. Jest jeszcze trzecia możliwość - zostać z Jezusem, uchwycić się rączki Bożej Dzieciny i razem z Jezusem iść przez życie, i tak jak Jezus czynić postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Na Mszach św. święcona jest kreda i kadzidło.
Dzisiaj o godz. 16.00 odbyło się spotkanie opłatkowe kapłanów naszej parafii z Radą Parafialną, Radą Ekonomiczną i Akcją Katolicką.

08 stycznia 2012 r. - Święto Chrztu Pańskiego
Opis prorocki Izajasza, który słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; (Iz 42,1) spełnił się w wydarzeniu Chrztu Jezusa. Wówczas, jak mówi św. Łukasz: otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej jako gołębica, a z nieba odezwał się glos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.(Łk 3, 21-22). Cała Trójca Przenajświętsza bierze udział w wielkim objawieniu na brzegach Jordanu: Ojciec daje słyszeć swój głos, składając świadectwo Synowi, Syn jest ukazany w Jezusie, Duch Święty zstępuje na Niego widzialnie w postaci gołębicy.
Dziś obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Na wszystkich Mszach Świętych święcona jest woda, którą zabieramy do swoich mieszkań. W czasie Mszy św. o godz. 11.30 mała Julia przyjęła Chrzest Święty. Po Mszy św. dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach przedstawiły Jasełka, a następnie Mikołaj rozdał prezenty dzieciom do lat siedmiu.

11 marca 2012 r. - Rekolekcje Wielkopostne
Dzisiaj w naszej parafii rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, które prowadzi ks. Marcin Nowalski, wikariusz parafii w Raczkach. Rekolekcje trwać będą do środy. Jest to czas szczególnej łaski. Zatrzymajmy się w swoim zabieganym życiu i zastanówny się: Dokąd tak pędzimy? Co albo Kto jest na pierwszym miejscu w naszym życiu? Czy naprawde wierzę, że życie tu na ziemi nie kończy się i staniemy kiedyś twarzą w twarz z Bogiem? Te i wiele innych pytań powinniśmy sobie postawić i nie tylko postawić, ale spróbować odpowiedzieć na nie.
Ksiądz Marcin kapłanem jest od 2010 roku i są to pierwsze rekolekcje przeprowadzone samodzielnie.


25 marca 2012 r. - XX Lecie istnienia Diecezji Ełckiej
Dzisiaj obchodziliśmy XX rocznicę utworzenia Diecezji Ełckiej. Z tej to okazji po każdej mszy świętej modlilismy się w intencji naszej wspólnoty diecezjalnej.


26 marca 2012 r. - Uroczystość Zwiastowania NMP
Dzisiaj w Uroczystość Zwiastowania NMP na Mszy św. o godz. 18.00 parafianie przystąpili do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


01 kwietnia 2012 r. - Niedziela Palmowa
Dzisiaj przypada 68 rocznica stracenia przez niemieckich okupantów w Suwałkach 16 członków polskiego ruchu oporu.
Z tej okazji w naszej świątyni o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Proboszcz naszej parafii ks. Kanonik Krzysztof Krupiński. We Mszy św. udział wzięli: delegacje związków kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, harcerze, władze miasta, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk.
Po Mszy Św. uczestnicy przeszli pod Pomnik Straceń przy ul. Sejneńskiej, gdzie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia i złożone wieńce. Ciąg dalszy uroczystości odbył się w Lesie Szwajcarskim gdzie pochowani są pomordowani.


Triduum Paschalne
5 kwietnia 2012r - WIELKI CZWARTEK
W wielkoczwartkowe przedpołudnie we wszystkich kościołach katedralnych odprawiana jest tzw. Msza Krzyżma. Liturgia Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.
Podczas uroczystej mszy wieczornej biją dzwony. Potem zamilkną, by odezwać się ponownie dopiero w Wielką Sobotę. Zamilkną też dzwonki przy ołtarzu. Ich radosny głos zostanie zastąpiony przez głuche klaskanie kołatek. Chrystus wydany na mękę krzyżową cierpi, a cały Kościół pogrąża się w smutku i żałobie.
Po mszy św. ksiądz obnaża ołtarz. Czyni tak na pamiątkę obnażenia Jezusa z szat i obmycia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto wszystko, nawet krzyże i lichtarze. To piękny polski zwyczaj i jakże przywodzący na myśl te chwile kiedy Jezus ...wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem napełnił naczynie wodą, zaczął umywać uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany...

W tym dniu w naszym kościele na wieczornej Mszy Świętej modliliśmy się za naszych Kapłanów. W trakcie mszy przedstawiciele grup parafialnych złożyli Duszpasterzom podziękowania za posługę kapłańską. Na zakończenie uroczystą procesją przeniesiono Pana Jezusa Eucharystycznego do Ołtarza Wystawienia tzw. Ciemnicy.


6 kwietnia 2012r - WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku sprawowane jest po południu - ustalenia wskazują bowiem, że Jezus umarł około godziny piętnastej naszego czasu. Tego dnia nie odprawia się mszy.
W naszej świątyni po podejściu do ołtarza kapłan w czerwonej szacie, przypominającej o ofierze krwi, upadł na twarz i wraz z wiernymi modlił się w milczeniu. Po chwili rozpoczęła się liturgia słowa. Na zakończenie został odmówiona uroczyście modlitwa powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat.
Kolejną częścią wielkopiątkowego nabożeństwa była adoracja krzyża. Do świątyni wniesiony został przykryty tkaniną Krzyż z wizerunkiem umęczonego Chrystusa. Przy wtórze antyfony, podkreślającej związek męki ze zbawieniem, kapłan odsłonił najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały krzyż. Księża, a następnie wszyscy wierni podeszli do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia. Po zakończeniu adoracji i obrzędach komunii Najświętszy Sakrament w procesji przeniesiony został się do grobu.

Po nabożeństwie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przedstawiło Misterium Męki Pańskiej. 


7 kwietnia 2012r - WIELKA SOBOTA
Wielka Sobota - dzień wyciszenia. Główny ołtarz pozostaje obnażony. Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Wierni przychodzą do świątyń, kapłani błogosławią pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli tzw. święcone..
Wieczorem rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej.

Liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiącej centralny fragment Triduum, składa się z czterech części:
Liturgiii Światła- przed kościołem zostało rozpalone ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez kapłana ubranego w białe, radosne szaty. Przygotowano dużą, wielkanocną świecę, sporządzoną z prawdziwego wosku - tzw. paschał. W uroczystej procesji paschał został wniesiony do świątyni. Liturgia światła została zakończona odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego
Liturgii Słowa - składa się z czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze czytania wyjęte są ze Starego Testamentu. Przypominają one ważne momenty w całej historii zbawienia. Po Alleluja wysłuchaliśmy Ewangelii o pustym grobie.
Liturgii Chrzcielnej - została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Następnie Kapłan poświęcił wodę chrzcielną. Odnowione zostały przyrzeczenia Chrztu Świętego.
Liturgii Eucharystycznej - nie odbiegającej w swym kształcie od typowego toku mszy świętej. Uroczystość Wigilii Paschalnej zakończono komunią i uroczystym błogosławieństwem. Ostatnim akcentem było wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej.


8 kwietnia 2012r - WIELKANOC
Niedziela Wielkanocna - cud zmartwychwstania.
Poranną Mszę Rezurekcyjną poprzedziła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Następnie kapłan oznajmił zmartwychwstanie Chrystusa.
Grób Jezusa jest pusty, na ołtarzu stoi figura Jezusa Zmartwychwstałego.


23 kwietnia 2012r - Świętego Wojciecha
W poniedziałek 23 kwietnia obchodziliśmy w naszej świątyni uroczystość odpustową Św. Wojciecha - głównego patrona Polski, naszej diecezji i naszej parafii.
Dzień 23 kwietnia to pamiątka dnia narodzin dla kościoła św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Św. Wojciech dnia 23 kwietnia 997r został zamordowany przez pogan na terenie Prus w okolicach Elbląga.
Główna Msza Święta odpustowa została odprawiona o godz. 18.00. Msze św. celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Zdzisław Jasiński z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach. Na uroczystość przybyli księża z innych parafii.
W dniu dzisiejszym obchodzimy imieniny naszego wikariusz ks. Wojciech Kuprewicz.


03 czerwca 2012 r . - I Komunia Święta Dzieci
W sobotę 03 czerwca grupa dzieci naszej parafii ze Szkoły Podstawowej nr 6 po raz pierwszy w pełni uczestniczyła we Mszy Świętej. Dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, przyjęły do swojego serca Pana Jezusa pod postacią chleba.
Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł, nasze serce i naszą duszę.
W piątek, dzień wcześniej, dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, po raz pierwszy w życiu przystąpiły do Spowiedzi Świętej.
Podczas mszy św. odnowiono przyrzeczenia Chrztu Świętego. Na zakończenie mszy dzieci wraz z rodzicami dziękowały Proboszczowi za udzielenie I Komunii Świętej, a katechetom za przygotowanie do tej ważnej w ich życiu uroczystości.
Dzieci przez cały tydzień będą w strojach komunijnych uczęszczać na Mszę świętą - tzw. Biały Tydzień.
Wszystkim dzieciom życzymy, aby przez całe swoje życie przystępowały do Stołu Pańskiego z taką samą radością i dziecięcą ufnością, jak w dniu swojej Pierwszej Komunii Świetej i aby z Eucharystii czerpały siłę do dobrego, chrześcijańskiego życia.


07 czerwca 2012 r. - Boże Ciało
Dnia 07 czerwca Kościół Katolicki obchodził Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich.
Bezpośredni związek z ustanowieniem święta Bożego Ciała miały objawienia Julianny Cornillon z Francji.
Uroczystość liturgiczną Bożego Ciała wprowadził w 1246 roku biskup Robert dla diecezji Liege w Belgii, a papież Urban IV w 1264 roku ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła powszechnego.
Boże Ciało jest świętem ruchomym obchodzonym zawsze w 60 dni po Wielkanocy, czyli w pierwszy czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej
Boże Ciało to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu połączona z procesją do czterech ołtarzy. Celem uroczystości Bożego Ciała jest uczczenie ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytany jest fragment z jednej Ewangelii, a więc po kolei : Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
W naszej parafii Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 11.30, która jednocześnie była Mszą Święto rocznicową dzieci przystępujących do I Komunii Świętej w ubiegłym roku. Mszę Świętą celebrował Proboszcz parafii.
Po Mszy Świętej kapłan niosąc Ciało Chrystusa w monstrancji i wierni na ustach z pieśniami ku czci Najświętszego Sakramentu wyruszyli w procesji po ulicach parafii do czterech ołtarzy. Przy ołtarzach odśpiewano Suplikacje Święty Boże, Święty Mocny... , kapłan odczytał Ewangelię, pobłogosławił wiernych Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie procesji wchodząc do Świątyni odśpiewano Te Deum Laudamus Ciebie Boga wysławiamy ...
Następnie Ks. Krzysztof Krupiński, proboszcz parafii podziękował: Panu Bogu za piękną pogodę, wiernym za przyjęcie Pana Jezusa do serca, organizatorom procesji, osobom, którzy przystroili ołtarze, dzieciom sypiącym kwiaty i wszystkim uczestnikom procesji.


25 lipca 2012 r. - Wspomnienie św. Krzysztofa
Dnia 25 lipca w Kościele obchodzimy uroczystość Św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących, a więc jest patronem nas wszystkich podróżujących do Wieczności. Z tej okazji o godz. 18.00 w naszej świątyni odprawiona została uroczysta Msza Święta.
Św. Krzysztof pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej (Turcja) i tam poniósł śmierć męczeńska około 250 roku podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza.
Legenda głosi, że św. Krzysztof odznaczał się ogromną siłą i chciał służyć najmocniejszemu panu. Służył królowi, następnie szatanowi, a ponieważ diabeł lękał się imienia Jezus, porzucił u niego służbę i przyjął chrzest. Pokutując za służenie szatanowi, Krzysztof osiedlił się nad Jordanem, aby przenosić przez rzekę pielgrzymów idących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał wołanie dziecka, które prosiło o przeniesienie na drugą stronę. Znajdując się na środku rzeki, Krzysztof poczuł ogromny ciężar, niemal nie do uniesienia. Gdy zdziwiony zapytał: Kim jesteś?, usłyszał odpowiedź: Jestem Chrystus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, niesiesz cały świat. Pan Jezus miał mu wtedy zapowiedzieć rychłą śmierć męczeńską.
Proboszcz naszej parafii ks. Kanonik Krzysztof Krupiński obchodzi dzisiaj imieniny.


15 sierpnia 2012 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
W polskiej (i nie tylko) tradycji święto to zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.
Dzisiaj na każdej mszy św. kapłan święcil przyniesione przez wiernych kwiaty, zioła i kłosy zbóż.


26 sierpnia 2012 r.
Na mocy dekretu Ks. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura z dnia 14 czerwca 2012 roku z dniem 24 sierpnia br. został skierowany do pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Tomasz Sikorski. Ks. Tomasz Sikorski był wikariuszem w parafii Chrystusa Sługi w Ełku.
Witamy Ksiedza bardzo serdecznie i życzymy błogosławieństwa Bożego w posłudze i pracy dla dobra naszej parafii.


14 września 2012 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Św.
14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które na celu ma podkreślenie tajemnicy Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.
Tradycja święta związana jest pośrednio z osobą św. Heleny, matki cesarza Konstantyna, która wybudowała na Kalwarii ok. roku 320 bazylikę oraz zainicjowała poszukiwania drzewa Krzyża na którym umarł Chrystus. Odnaleziony Krzyż został złożony w wybudowanej Bazylice. W czasie inwazji Persów Krzyż został zrabowany, a następnie ok. roku 600 odzyskany przez cesarza Herakliusza, który osobiście zapragnął zanieść go na dawne miejsce. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (J 3, 14-15).
Po wieczornej Mszy Świętej odbyła się adoracja Krzyża Świętego, którą prowadziła młodzież z KSM.
Dziękujemy młodzieży za chwilę modlitewnej zadumy.


23 września 2012 r. - Błogosławieństwo tornistrów i przyborów szkolnych
Na początku nowego roku szkolnego uwielbiajmy naszego najlepszego Boga Ojca i prośmy Go o błogosławieństwo w nauce i pracy nad sobą, abyśmy potrafili wypełniać Boże przykazania i postępować drogą, jaką nam wskazał Chrystus w Ewangelii.
Prośmy pokornie Wszechmogącego Boga, aby jego błogosławieństwo było dla naszych dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny źródłem mocy i mądrości.
Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 11.30, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego ks. Tomasz, wikariusz naszej parafii, błogosławił dzieci i przyniesione przybory szkolne.


11 października 2012 r. - Otwarcie Roku Wiary
Dzisiaj o godz. 18.00 uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy Rok Wiary. Mszę św. celebrował proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Krupiński. Msza św. rozpoczęła się od uroczystego wniesienia Katechizmu Kościoła Katolickiego. W Liturgii Słowa oraz w Modlitwie Wiernych brały udział siostry Salezjanki oraz uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach.
Rok Wiary ogłoszony został przez Papieża Benedykta XVI w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego; trwać będzie do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata dnia 24 listopada 2013 r.
Jest to rok szczególnej łaski Pana dla nas wszystkich. Niezmarnujmy łask. Otwórzmy nasze serca na Jezusa i wołajmy: Panie, przymnóż nam wiary.


06 listopada 2012 r. - Pogrzeb ks. Piotra Przemielewskiego
Dnia 3 listopada 2012 r. w wieku 36 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł do Domu Pana ks. Piotr Przemielewski, były wikariusz naszej parafii. Pogrzeb odbył się 06 listopada w rodzinnej miejscowości księdza Piotra Filipowie. Mszy świętej przewodniczył Ks. Bp Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej. Na uroczystości pogrzebowe przybyli kapłani, wierni z parafii, w których ks. Piotr pracował, koledzy, znajomi, przyjaciele. Nie zabrakło wielu członków naszej parafii, a młodzież z naszego parafialnego KSM stawiła się licznie. Ciało ks. Piotra złożono w grobie na miejscowym cmentarzu.

Niech spoczywa w pokoju! 

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,9% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

29

Krajów
00009947
Dzisiaj: 8
Wczoraj: 46
Ten tydzień: 8
Ten miesiąc: 633
Razem: 9.947