Hymn Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

"Ja jestem z wami"

1.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,
I dał nam miłość Swą, byśmy w komunii z Nim
Zmartwychwstali do życia w Prawdzie, życia w pokoju,
Gdzie wszystkim jest Bóg.

Ref: Karmieni Chrystusem my, Jego uczniowie,
Stajemy się światłem, zaczynem odnowy,
Jak On, chlebem łamanym dla wszystkich,
Zrodzeni z Miłości przez moc Eucharystii.

2.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,
Swą Krew i Ciało dał, abyśmy mieli moc
w drodze do Nieba, wpatrzeni w Niego i adorując Go,
Pokonać wszelkie zło.

Ref: Karmieni Chrystusem…

3.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,
I dał nam wiary moc, abyśmy razem z Nim
Ofiarowali swoje życie w dziele zbawienia,
By z Nim odnowić świat.

Ref: Karmieni Chrystusem…