Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich założony został w Polsce w roku 1985r. z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera, autora książki Rozważania o wierze, w której są zawarte główne myśli dotyczące duchowości Ruchu. Jednym z rysów duchowości R.R.N. jest jego maryjność. Członkowie Ruchu w Matce Bożej widzą Matkę Kościoła i dlatego zawierzają się Jej na wzór św. Jana Apostoła. Przez zawierzenie się Maryi oddają się na wyłączną służbę Kościołowi. W sposób szczególny akcentuje się też naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie i pokorze (duchowość Nazaretu). Ubóstwo jest praktykowane przede wszystkim w aspekcie duchowym, co oznacza wolność od przywiązań i oparcie się na Bogu, przyjęcie postawy żebraka Bożego. Pokora w odniesieniu do Boga akcentuje Jego wielkość wobec nicości i nędzy człowieka. Podkreślana jest również bardzo wyraźnie synowska godność dziecka Bożego, która cechuje człowieka w relacji z Bogiem.
RRN posiada statut zatwierdzony dnia 07 czerwca 1995r. przez Biskupa Ełckiego Wojciecha Ziembę.

Ruch Rodzin Nazaretańskich w parafii św. Wojciecha powstał w październiku 2014 roku .

Członkowie Ruchu spotykają się w czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 na wspólnej modlitwie i rozważaniu treści z materiałów formacyjnych. W czasie spotkań dzielimy się świadectwami ze swego życia.

Ruch jest otwarty nie tylko dla zdeklarowanych jego członków, ale również dla tych, którzy pragną czerpać z jej duchowości. Dlatego spotkania są ogólnie dostępne i mogą w nich brać udział wszyscy, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w nich.

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,9% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

29

Krajów
00009947
Dzisiaj: 8
Wczoraj: 46
Ten tydzień: 8
Ten miesiąc: 633
Razem: 9.947