Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza - gromadzi chłopców  i mężczyzn z naszej parafii, którzy służą przy ołtarzu Pana Jezusa. Służba jest dla każdego wielkim zaszczytem, ma ona bowiem w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg. Do Liturgicznej Służby Ołtarza należą tak ministranci, jak i lektorzy, którzy pełnią odpowiednie posługi w czasie różnorakich celebracji liturgicznych. Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służąc Bogu ministrant i lektor przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

 

Zasady Ministranta:

1. Kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Służy Chrystusowi  Panu w ludziach. 
3. Rozwija w sobie życie Boże. 
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy
5. Poznaje liturgię, i żyje nią.
6. Modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7. Jest dobrym synem i bratem. 
8. Swoja chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.