Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na ?areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. 

– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.
– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości. 

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w drugie poniedziałki miesiąca po Mszy wieczornej.

Historia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

W roku 2009 z inicjatywy proboszcza ks. Kanonika Krzysztofa Krupińskiego przystąpiono w naszej parafii do organizowania parafialnej struktury Akcji Katolickiej. W dniu 11-10-2009r w niedzielę gościliśmy w Parafii księdza Arkadiusza Orła diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej - byłego wikariusza naszej parafii. Ksiądz Arkadiusz przedstawił krótko historie Akcji Katolickiej oraz główne kierunki działania w Diecezji Ełckiej. Chęć do pracy w parafialnym oddziale zgłosiło 11 osób, w tym dwie osoby będące członkami Akcji Katolickiej, ale formalnie należących do kół przy innych parafiach. Po wstępnym okresie organizacyjnym, na wniosek ks. Proboszcza, ks biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, powołał na stanowisko prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Wojciecha w Suwałkach, panią Agnieszkę Bagińską.

W dniu 6 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie opłatkowe będące jednocześnie pierwszym oficjalnym spotkaniem członków naszego oddziału. Dokonano wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej. Ustalono program działania na najbliższy czas.

Zarząd Oddziału:
Prezes - Agnieszka Bagińska
Vice Prezes - Joanna Stankiewicz
Sekretarz - Małgorzata Kowalewska
Skarbnik - Dorota Zachar
Członek - Barbara Karłowicz

Komisja rewizyjna: Irena Meller, Halina Szmyt

Ustalono, że spotkania formacyjne odbywać się będą w drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.

Przyjęto następujące kierunki działania:
- prowadzenie Parafialnego Koła Caritas,
- udział w organizowaniu uroczystości kościelnych oraz innych zadań o charakterze kulturalno-oświatowym i dobroczynnym związanych z misją apostolską Kościoła,
- prowadzenie strony internetowej parafii,
- formacja modlitewna,
- czynny udział w liturgii kościoła - pierwsza niedziela po spotkaniu formacyjnym.

Przed nami wiele pracy związanej z realizacją zadań statutowych oraz formowaniem naszego człowieczeństwa w duchu nauki Kościoła.

W styczniu 2014 roku dobiegła końca kadencja parafialnego zarządu Oddziału.


W dniu 06 stycznia 2014 r. dokonano wyboru nowego prezesa POAK. Została nim Monika Olfier. Zastępcą Prezesa została pani Agnieszka Bagińska, której składamy serdeczne podziękowania za prowadzenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w pierwszym okresie naszej działalności.

Pozostałe stanowiska w zarządzie zajmują, tak jak dotychczas:
Sekretarz - Małgorzata Kowalewska
Skarbnik - Dorota Zachar
Członek - Barbara Karłowicz

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,8% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

28

Krajów
00008887
Dzisiaj: 10
Wczoraj: 14
Ten tydzień: 59
Ten miesiąc: 605
Razem: 8.887