Featured

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Drodzy Darczyńcy polskich misjonarzy,

Od 2006 r. obchodzimy w Polsce w II niedzielę Wielkiego Postu jako „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. To okazja, byśmy uświadomili sobie, że jesteśmy wspólnotą misyjną. Ostatnim nakazem, jaki Chrystus pozostawił swym uczniom tuz przed Wniebowstąpieniem był nakaz misyjny. Świadomi naszej odpowiedzialności za misje, jednoczymy się w tym dniu z polskimi misjonarkami i misjonarzami i swą modlitwą, postem, ofiarą wspieramy ich wysiłki misyjne. Jest to dla nas dzień wspólnotowych błagań o nowe powołania; o to, aby znaleźli się ci, którzy w imieniu Chrystusa i Kościoła udadzą się na krańce świata z Ewangelią dla ubogich.

Od lat, ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu stanowią jałmużnę na misje i przeznaczamy je na wsparcie działalności polskich misjonarek i misjonarzy. Jest to fundusz krajowy z którego Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji misyjnej KEP pomaga ponad 1700 misjonarzom w realizacji ich posługi ewangelizacyjnej, medycznej, charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej. W imieniu Dzieła Pomocy dziękuję wszystkim darczyńcom za ofiarność i troskę o misje. Bez Waszej wyobraźni miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby najuboższych na misjach misjonarze nie posiadaliby środków i nie mogliby nieść im pomocy, jak to czynią obecnie. Dzięki Wam, nie głoszą Ewangelii do pustych żołądków, ale karmią i poją głodnych i spragnionych, przyodziewają nagich, służą chorym, samotnym i wykluczonym przez społeczeństwo, opiekują się sierotami i niepełnosprawnymi.

            W imieniu polskich misjonarek i misjonarzy oraz własnym serdecznie dziękuję Czcigodnym Księżom i wiernym świeckim, całej wspólnocie parafialnej za dokonane wpłaty na cele misyjne w roku ubiegłym. Więcej informacji o naszej pracy dla misji przekazujemy na stronie internetowej www.adgentes.misje.pl

Z zapewnieniem o modlitwie i wyrazami szacunku dla Waszej służby Bogu i ludziom –

Ks. Zbigniew Sobolewski

Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes