Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna:

We wtorki i czwartki w godz. 16:00 - 17:00

(w nagłych wypadkach - o każdej porze ).

Kancelaria parafialna przyjmuje i wydaje dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów świętych.

Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty należy złożyć i jakie warunki trzeba spełnić aby przyjąć dany sakrament.


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

* Akt urodzenia dziecka.
* Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
* Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 


I KOMUNIA ŚWIĘTA


Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej:

* Należy przedstawić świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty w innej parafii.
* Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

* Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
* Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii.
* Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
* Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

* Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
* Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
* Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
* Dowody osobiste.
* Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
* Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
* W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
* W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH


Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego. Należy wtedy przygotować:

* Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
* Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
* Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

 

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

* Świadectwo zgonu.
* Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
* Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.