Poświęcenie opłatków

W I Niedzielę Adwentu zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki można nabyć po każdej Mszy św. w zakrystii. Opłatki nie będą roznoszone po domach (jak to było w latach ubiegłych).